Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Eliminujte problémy spojené s diferenčním tlakem

Zvyšte spolehlivost až 10krát s elektronickými snímači diferenčního tlaku (dp)

Měření diferenčního tlaku je široce využíváno k měření hladiny v tlakových a vakuových nádržích. Tradiční měření diferenčního tlaku použitím impulzních vedení a kapilár má však své nevýhody z hlediska přesnosti např. z důvodu teplotních odchylek a celkových nákladů na vlastnictví.

Výhody

 • Spolehlivost: Nový systém elektronického měření diferenčního tlaku eliminuje tradiční mechanické problémy, čímž dosáhnete větší přesnosti měření, využitelnosti a spolehlivosti procesu.

 • Bezpečnost: Bezpečnostní rizika jsou minimalizována použitím nové architektury a konstrukce systému elektronického měření diferenčního tlaku.

 • Efektivita nákladů: Nízké celkové náklady na vlastnictví v důsledku zkrácení doby instalace, údržby, prostojů a požadavků na náhradní díly.

Spolehlivá, bezpečná a nákladově efektivní technologie senzorů

Nový elektronický systém měření diferenčního tlaku od firmy Endress+Hauser, který sestává z jednoho převodníku se dvěma senzory, nabízí osvědčenou technologii tlakového senzoru novým a inovativním způsobem. Převodník vypočítá diferenční tlak z obou senzorů a převede signál hladiny, objemu nebo hmotnosti přes rozhraní 4–20 mA/HART jako standardní dvouvodičové zařízení napájené ze smyčky. Tím se zvyšuje účinnost a bezpečnost a snižují náklady.

Skoncujte s nesprávným měřením

Mezi problémy, s nimiž se často potýkáme u konvenčních systémů měření diferenčního tlaku využívajících impulzní vedení, patří zanášení, námraza, netěsnost a kondenzace. Dokonce i systémy, které využívají olejem plněné kapiláry, se potýkají s problémy v aplikacích s měnícími se okolními teplotami. Elektronické systémy měření diferenčního tlaku Deltabar FMD71 a FMD72 eliminují tyto problémy – získáte prospěch nejen z přesně naměřených hodnot, ale i ze zvýšené spolehlivosti a bezpečnosti ve vašem procesu.

Nejlepší senzor pro vaši aplikaci

Naše elektronické systémy měření diferenčního tlaku vám umožní vybrat nejlepší procesní připojení, hlavice a měřicí senzory v závislosti na potřebách vaší aplikace:

 • Keramický senzor Ceraphire® (FMD71) je vakuově odolný a nejlépe vhodný pro korozivní a abrazivní média. Na základě technologie kapacitního senzoru poskytuje další bezpečnost využitím funkce vlastního monitorování.

 • Křemíkový senzor u FMD72 nabízí kompenzaci teploty pro přesné měření – dokonce i v aplikacích s rychle se měnícími teplotami!

Zvýšená bezpečnost procesu

Bezpečnostní rizika jsou minimalizována použitím nové architektury a konstrukce systému elektronického měření diferenčního tlaku:

 • Eliminace netěsnosti potrubí a připojení, s nimiž se často setkáváme v tradičních systémech

 • Eliminace vzniku kondenzace nebo odpařování ve vedení (nesoulad suchého/mokrého úseku) a ucpávání

 • Zcela vakuově odolné keramické senzory Ceraphire® s nejvyšší ochranou proti přetížení

©Endress+Hauser
Deltabar FMD 72, hliníková hlavice ©Endress+Hauser

Stahování

 • Jednoduché produkty

 • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Standardní produkty

 • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Špičkové produkty

 • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Specializované produkty

 • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu