Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Monitorování kvality vody zachraňuje životy

Pro dosažení správné kvality vody je nezbytné spolehlivé řízení technologie.

Voda je ve většině zemí stále více považována za strategický a plnohodnotný produkt. Proto se snižuje plýtvání vodou a roste požadavek na kontrolu kvality vody. To vyžaduje lepší a spolehlivější kontrolu pitné vody.

Výhody

 • Rychlé uvedení do provozu

 • Řešení „plug-and-play“ pro snadnou adaptaci do stávajících systémů

 • Díky malé dimenzi potrubí v kombinaci se sériovým uspořádáním senzorů je zajištěna rychlá reakce na změny v důsledku a je minimalizována(1 l/min) spotřeba vody

 • Nejlepší dostupná stabilita signálu (nízký drift v dlouhodobém časovém horizontu)

 • Úspora nákladů díky nízkým nárokům na údržbu

 • Prokázáno a testováno, použito v mnoha řešeních

Povědomí vysoké kvality

Na „kritických kontrolních bodech“ (CCP) je voda kontrolována tak, aby byla zajištěna nejvyšší kvalita při jejím čerpání na spotřebišti. Kritické kontrolní body (CCP) jsou obvykle umístěny na nejdůležitějších místech technologie, na výstupu a na určených lokalitách v distribuční síti a používají se k detekci nestandardní kvality vody během distribuce s možností zahájení protiopatření, pokud to bude nutné. Příklad: Vysoce kvalitní voda vykazuje typicky nízký zákal, a proto představuje menší riziko kontaminace bakteriemi.

Jednoduché a spolehlivé panelové řešení analýzy pitné vody

©Endress+Hauser

Při monitoringu kvality pitné vody se očekává jednoduchá instalace a ovládání, špičková spolehlivost a správnost měřených hodnot a to jsou přesně výhody panelů pro analýzu pitné vody od společnosti Endress+Hauser. Zkombinujte všechny ukazatele analýz podle potřeby, například zákal, volný chlor, pH nebo vodivost.

Profitujte z výhod technologie Memosens

Inteligentní a robustní digitální technologie Memosens nabízí výhody dokumentování kvality měření, navázanost na standardy, stejně jako maximalizované nasazení senzorů v provoze. Multikanálový a multiparametrový digitální kontrolér Liquiline CM44x představuje bezpečnou a jednotnou provozní koncepci digitálních senzorů Memosens.

Senzory pro prvotřídní pitnou vodu

©Endress+Hauser

Panely pro analýzu pitné vody obvykle obsahují senzory Memosens v digitálním provedení:

 • Volný chlor: CCS142D

 • pH: Memosens CPS31D

 • Zákal: Turbimax CUS52D

 • Vodivost: Condumax CLS21D

 • Dusičnany/SAK: Viomax CAS51D

 • Rozpuštěný kyslík: COS22D

Mějte na paměti: 100% kvalitu vody v kritických kontrolních bodech během technologie a distribuce lze spolehlivě monitorovat pomocí panelových řešení analýzy od společnosti Endress+Hauser.

Monitoring analytických ukazatelů vody s panelovým řešením. ©Endress+Hauser