Aplikace SmartBlue

Pohodlný a bezpečný přístup k vašim zařízením

Zvolte si bezpečné a pohodlné místo do vzdálenosti 20 metrů od zařízení, odkud je budete obsluhovat. Zejména na obtížně dostupných místech nebo ve výbušném prostředí je velmi žádoucí zprovozňovat a obsluhovat zařízení pomocí aplikace SmartBlue. Pro potřeby údržby jsou všechna data vždy po ruce v reálném čase. SmartBlue je založena na bezdrátové technologii Bluetooth®, není zapotřebí žádný samostatný ovladač. A data jsou přenášena v kódované podobě; systém je schválen uznávaným německým Fraunhoferovým institutem.

Výhody

  • Mobilním přístupem k zařízení šetříte čas

  • Diagnostické a provozní informace v reálném čase jsou neustále k dispozici

  • Bezpečnost především: Nemusíte již vstupovat do výbušného prostředí

  • Kódovaný a bezpečný přenos dat

  • Spolehlivost: Žádné ztráty dat během uvedení do provozu a údržby

  • Aktuální seznam vašich zařízení se všemi měřicími údaji vám dává přímý přehled o stavu vašeho provozu

Dostupná zařízení se SmartBlue:

Aplikace SmartBlue ©Endress+Hauser

Micropilot FMR10 a FMR20 – uvedení do provozu s aplikací SmartBlue