Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Ochrana čerpadel... a osob

Správná instrumentace může pomoci zvýšit spolehlivost čerpadel a snížit rizika

Petrochemický provoz může mít tisíce čerpadel a přidružených čerpacích systémů. Jedná se o životně důležité systémy, které spotřebovávají velké množství energie a jejichž rekonstrukce nebo výměna je příliš drahá. Menší provozy závisí na čerpadlech pro bezpečnou a spolehlivou přepravu procesních a užitných tekutin. Přidání několika senzorů do čerpacího systému může pomoci k efektivnějšímu provozu čerpadel a odhalit problémy dříve, než se stanou příliš vážnými – a mohou také zachránit život.

U některých čerpacích systémů je běžné, že jsou dodávány s malým nebo žádným odpovídajícím přístrojovým vybavením a i když je tato instrumentace dodána, nemusí být docela vhodná k provádění daných měřicích úkolů. Tyto přístroje jsou navrženy tak, aby jednoduše reagovaly na stavy zapnutí/vypnutí nebo cílové provozní příkazy systémů řízení procesů, zatímco procesní technik by chtěl jako prostředek k řízení průtoku procesu použít škrticí hodnoty. Jak můžete získat správné informace pro zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti čerpadel?

Senzory monitorující výkon jsou klíčovými prvky pro zajištění spolehlivosti

V provozech potřebujete reagovat na procesní změny a poškození a opotřebení zařízení. Ale jak můžete znát dopad své reakce na výkon čerpadel? V průběhu času dochází ke změnám podmínek a bez správných prostředků pro monitorování by opotřebení čerpadel mohlo být ještě urychleno. Naši odborníci vám pomohou přidat nebo změnit instrumentaci ve vašem čerpacím systému tak, abyste měli ten správný senzor poskytující správné informace. Výdaje na přístrojové vybavení přispějí ke zvýšení spolehlivosti a ušetří náklady.

Spolehlivost je klíčovým faktorem pro bezpečnost

Etylenoxid je nebezpečná tekutina vyžadující přístroje k detekci podmínek, které ohrožují zařízení a personál. Například „jalové“ přehřátí etylenoxidu v čerpadle může vést k prudkému rozkladu. Bezpečnostní systémy s redundantními senzory a vícenásobné iniciátory vypnutí identifikují a reagují na tyto scénáře. Naše senzory SIL IEC 61508 mohou být zabudovány do bezpečnostních vypínacích smyček při dodržení funkčních bezpečnostních norem. Tyto senzory pomáhají odhalit problémy dříve, než se stanou vážnými.

Bezpečnost jako volba – nikoli jako náhodný jev

Se společností Endress+Hauser jako vaším partnerem se můžete spolehnout na odborníky, kteří jsou dobře zasvěceni do těchto záležitostí a kteří vám pomohou zlepšit váš čerpací výkon a navrhnout bezpečný systém monitorování tak, aby vaši zaměstnanci a společnost byli dobře chráněni. Neponechávejte bezpečnost na náhodě, zvolte raději:

  • kompletní řadu instrumentace nejlepší ve své třídě, bezpečný monitoring čerpadel a dodavatelské informační systémy

  • v kombinaci s nejspolehlivějšími komponenty z hlediska bezpečnosti

  • a s doplněním servisních služeb poskytovanými zkušenými techniky po celém světě

Limitní hladinový spínač instalovaný v blízkosti dna nádrže ©Endress+Hauser

V blízkosti dna nádrže lze nainstalovat limitní hladinové spínače proti dosažení podmínek NPSHa sání čerpadla (Net Positive Suction Head – tj. podmínek pro dosažení maximální sací výšky, resp. rezervy tlaku v sacím potrubí), které mohou vést ke kavitaci.

Spínač pro detekci prázdného potrubí (EPD, empty pipe detection) ©Endress+Hauser

Spínač pro detekci prázdného potrubí (EPD) zabraňuje chodu čerpadla nasucho

Přístupová diagnostika přímo z převodníků integrovaných do sběrnice Ethernet/IP ©Endress+Hauser

Pomocí přenosného počítače nebo síťové stanice může technik přistupovat k diagnostickým údajům přímo z převodníků průtoku, hladiny, tlaku a teploty zabudovaných do sběrnice Ethernet/IP.