Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Endress+Hauser ukazuje sebevědomý přístup

Skupina si drží svou pozici navzdory pandemii a začíná rok 2021 s rozmachem

Společnost Endress+Hauser zvládla pandemický rok 2020 dobře. I přes klesající tržby si společnost, která se specializuje na měřicí a automatizační technologii, udržovala ziskovost na vysoké úrovni a posílila svou finanční sílu. Skupina vytvořila nová pracovní místa a rozšířila svou globální prodejní a výrobní síť. Generální ředitel Matthias Altendorf vidí Endress+Hauser v dobré pozici, a to jak pro zvládnutí nejistých časů, tak pro ekonomické oživení.

Podnikání vytváří hodnoty pro společnost

Endress+Hauser uspěl na poli ochrany zdraví lidí a nadále poskytoval zákazníkům solidní podporu, uvedl generální ředitel Matthias Altendorf na výroční tiskové konferenci ve švýcarské Basileji. „Pomohli jsme během pandemie udržet důležité oblasti našeho každodenního života v chodu. Naše práce je důležitá pro naše zákazníky i pro společnost.“ Produkty společnosti Endress+Hauser se používají například k výrobě vakcín; dceřiná pobočka Analytik Jena dodává technologii PCR pro detekci koronaviru.

Digitalizace hrála důležitou roli a během pandemie nabírala rychlost v mnoha oblastech – v produktech, ve spolupráci, v interních procesech. Zákazníci již nějakou dobu mohou provádět každodenní transakce prostřednictvím webových stránek Endress+Hauser. Počet registrovaných uživatelů na platformě se zdvojnásobil a online obchod vzrostl o 39 procent. V případě potřeby aplikace Visual Support vyšle servisní techniky virtuálně do provozů našich zákazníků. Dokonce i tovární přejímací testy nyní mohou probíhat na dálku díky podpoře videa.

Silný vliv směnných kurzů ovlivňuje obchod

Tržby skupiny obecně poklesly v roce 2020 o 2,8 procenta na 2,577 miliardy eur. Toto číslo je však silně ovlivněno vývojem směnných kurzů. Kromě švýcarského franku došlo k oslabení všech hlavních měn vůči euru. Bez těchto vlivů by podle finančního ředitele Dr. Luca Schultheissa společnost Endress+Hauser téměř dosáhla úrovně prodeje z předchozího roku. „V místních měnách jsme nad průměrem odvětví a na trhu jsme si vedli dobře.“

Jednotlivé regiony, průmyslová odvětví a segmenty se vyvíjely odlišně. Ze tří zemí s nejvyššími tržbami dosáhla růstu pouze Čína a nyní je největším jednotným trhem společnosti Endress+Hauser. Naproti tomu v Německu a USA prodej poklesl. Na rozdíl od procesního měření zaznamenalo laboratorní vybavení silný růst. Krize poškodila cyklická odvětví, zatímco necyklická odvětví zůstala stabilní. „Široká podpora trhu nám pomohla,“ řekl Matthias Altendorf.

Zisk na vyšší úrovni

Ziskovost společnosti Endress+Hauser v minulém roce neutrpěla. Na straně nákladů měly směnné kurzy v roce 2020 pozitivní vliv, například na náklady na materiál. Protože bylo zrušeno mnoho pracovních cest a návazných obchodních činností, provozní náklady klesly. Osobní náklady rostly podprůměrným tempem. Celkově vzato, provozní zisk (EBIT) poklesl pouze o 1,9 procenta na 337,1 milionů eur.

Protože se finanční výsledek poněkud zhoršil, zisk před zdaněním (EBT) poklesl v roce 2020 o 2,7 procenta na 337,6 milionů eur. Rentabilita tržeb (ROS) zůstala beze změny na 13,1 procenta. U čistého příjmu došlo k propadu o 4,1 procenta na 254,9 milionu eur, a to díky vyšším fiskálním nákladům. Skupina je prakticky bez bankovních půjček. Podíl vlastního kapitálu se zvýšil o 1,4 procentního bodu na 77,0 %. Finanční ředitel Luc Schultheiss hovořil o „zdravé finanční situaci“.

Silná soudržnost během krize

„Rodina akcionářů je potěšena a hrdá na to, že společnost Endress+Hauser prošla tímto obtížným rokem tak dobře,“ řekl prezident dozorčí rady Dr. Klaus Endress. Společnost na začátku pandemie oznámila, že se pokud možno vyhne zkracování pracovní doby a kvůli krizi nebude propouštět žádné zaměstnance. Pro předsedu dozorčí rady to byl důležitý signál. „Ve společnosti panovala spousta solidarity, která nám pomohla přečkat pandemii,“ zdůraznil Klaus Endress.

Počet zaměstnanců vzrostl v roce 2020 o 126 na 14 454 celosvětově. Prakticky všem učňům byla po ukončení jejich školení nabídnuta pracovní pozice. Cílem společnosti Endress+Hauser je do roku 2030 zvýšit podíl žen na vedoucích pozicích na přibližně 30 procent – dvojnásobek současného podílu. Společnost v posledních letech významně snížila svoji ekologickou stopu. V pandemickém roce se emise oxidu uhličitého dále snížily z 10,1 na 8,9 tuny na milion eur tržeb.

Zásadní investice a množství inovací

V roce 2020 společnost Endress+Hauser prosadila velké investiční projekty a investovala 205,9 milionu eur (o 10,9 procenta méně než v předchozím roce) především do výroby. Dva největší projekty se týkaly rozšíření závodů v Reinachu ve Švýcarsku a v Maulburgu v Německu. Kromě toho se rozšiřují provozovny v Gerlingenu a Waldheimu v Německu a v Aurangabadu v Indii. Prodejní centra v Kanadě a Mexiku také budují nové provozy.

Společnost vynaložila na výzkum a vývoj 195,1 milionu eur, což odpovídá 7,6 procenta tržeb. Společnost Endress+Hauser přihlásila patenty na 276 nových vynálezů, o 42 méně než v roce 2019. Podle generálního ředitele Matthiase Altendorfa to ukazuje na jednu z nevýhod práce z domova: „Lidé jsou kreativnější, když se navzájem inspirují a společně hledají řešení.“ I tak ale inovativní síla skupiny zůstává nedotčena: V roce 2020 bylo uvedeno na trh 40  nových produktů; v současném roce se očekává, že to bude 74 nových produktů.

Úspěšný vstup do tohoto roku

V roce 2021 si společnost Endress+Hauser klade za cíl růst ve středním jednociferném procentním rozmezí. Skupina zahájila aktuální rok s velkou intenzitou. V prvních třech měsících byly příchozí objednávky nad úrovní cílů, které si společnost stanovila sama, i nad stále silným prvním čtvrtletím roku 2020. Směnné kurzy opět ovlivňují konsolidované tržby. Společnost navíc očekává nižší ziskovost, jelikož mnoho úspor z loňského roku bylo jednorázových.

„Výhled do budoucna nadále charakterizuje nejistota,“ zdůraznil generální ředitel Matthias Altendorf. „Kromě dalších pandemických vln a nových variant virů vyvolává dodavatelský řetězec obavy napříč celým odvětvím,“ dále uvedl. Společnost Endress+Hauser proto navyšuje skladové zásoby a posiluje svou dodavatelskou síť. V Číně a Německu byla uvedena do provozu nová výkonná logistická centra.

Záznam každoroční mediální konference v roce 2021: Matthias Altendorf s projevem „Navzdory krizi stojíme pevně“

Záznam každoroční mediální konference v roce 2021: Dr. Luc Schultheiss s projevem „Fakta a hospodářská data v roce 2020“

Záznam každoroční mediální konference v roce 2021: Dr. Klaus Endress a jeho závěrečné poznámky.

Záznam každoroční mediální konference v roce 2021: Otázky a odpovědi

Endress+Hauser posouvá principy trendu Industry 4.0 vpřed pomocí inteligentních přístrojů a digitálních služeb. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser posouvá principy trendu Industry 4.0 vpřed pomocí inteligentních přístrojů a digitálních služeb.

Endress+Hauser nabízí zákazníkům vzdálené tovární akceptační testy prostřednictvím videa. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser nabízí zákazníkům vzdálené tovární akceptační testy prostřednictvím videa.

Protokol pro přístup k polním instrumentacím chráněný heslem by se mohl stát novým průmyslovým standardem. ©Endress+Hauser

Protokol vyvinutý společností Endress+Hauser pro přístup k polním instrumentacím chráněný heslem by se mohl stát novým průmyslovým standardem.

Digitalizace si již dávno našla cestu do výrobních závodů společnosti Endress+Hauser. ©Endress+Hauser

Digitalizace si již dávno našla cestu do výrobních závodů společnosti Endress+Hauser.

Společnost Endress+Hauser pomohla farmaceutickému průmyslu vybudovat kapacitu pro výrobu vakcín. ©Endress+Hauser

Během pandemie pomohla společnost Endress+Hauser farmaceutickému průmyslu vybudovat kapacitu pro výrobu vakcín.

Poptávka po technologii pro analýzu kapalin dodávané společností Endress+Hauser stále pokračuje. ©Endress+Hauser

Poptávka po technologii pro analýzu kapalin dodávané společností Endress+Hauser stále pokračuje.

Komplexní ochranná opatření účinně zabránila šíření koronaviru. ©Endress+Hauser

Komplexní ochranná opatření účinně zabránila šíření koronaviru v provozech společnosti Endress+Hauser.

Společnost Endress+Hauser v roce 2020 dokázala zajistit dostupnost materiálu ve všech závodech. ©Endress+Hauser

Společnost Endress+Hauser v roce 2020 dokázala zajistit dostupnost materiálu ve všech závodech a udržela schopnost dodávat výrobky a technologie po celém světě.

Společnost Endress+Hauser v loňském roce ještě více snížila svou ekologickou stopu. ©Endress+Hauser

Společnost Endress+Hauser v loňském roce ještě více snížila svou ekologickou stopu.

Endress+Hauser si klade za cíl zvýšit podíl žen mezi zaměstnanci. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser si klade za cíl zvýšit podíl žen mezi zaměstnanci a dosadit více žen na vedoucí pozice.

V roce 2020 absolvovalo školení v Endress+Hauser 332 mladých lidí. ©Endress+Hauser

V roce 2020 absolvovalo školení v Endress+Hauser 332 mladých lidí. Dokonce i během krize bylo prakticky všem učňům po ukončení kurzu nabídnuto zaměstnání.

Kontakt