Můžete snížit rizika v rámci projektů a optimalizovat kapitálové výdaje?

Jedním ze způsobů je uzavření partnerství s námi jakožto s Main Instrument Vendor (MIV – hlavní dodavatel přístrojů)

Věděli jste, že využitím moderního přístupu můžete až o 30 % snížit kapitálové výdaje ve vašem automatizačním procesu? Můžeme vám pomoci s vašimi chemickými a petrochemickými projekty. Náš moderní přístup nabízí cenovou výhodu a pomáhá zkrátit dobu do uvedení produktů na trh.

Chcete zjistit více o tom, jak řídíme vaše projekty?

Minimalizujte rizika na základě uzavření partnerství s Endress+Hauser jako s Main Instrument Vendor (hlavní dodavatel přístrojů) ©iStockphoto

Stahování