Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Endress+Hauser získává společnost SensAction

Technologie pro měření koncentrace rozšiřuje portfolio přístrojů pro měření průtoku

Společnost Endress+Hauser převzala společnost SensAction AG, výrobce inovativních systémů na měření koncentrace kapalin. Tímto krokem zamýšlí podniková skupina se sídlem ve Švýcarsku posílit své portfolio v oblasti měření kvality. Ústředí společnosti SensAction zůstane i nadále v německém Coburgu a společnost si ponechá i svůj personál čítající 13 zaměstnanců.

SensAction bude působit jako divize kompetenčního centra Endress+Hauser pro technologie měření průtoku se sídlem v Reinachu ve Švýcarsku. „Tato inovativní technologie se vynikajícím způsobem doplňuje s naším moderním portfoliem přístrojů na měření průtoku,“ říká Dr Bernd-Josef Schäfer, výkonný ředitel společnosti of Endress+Hauser Flowtec AG. „Umožní nám dále rozšířit náš sortiment přístrojů na měření kvalitativních parametrů.“

Již nyní dokáží Coriolisovy průtokoměry společnosti Endress+Hauser stanovit nejen hmotnostní průtok, ale také hustotu. Magneticko-indukční přístroje jsou schopny měřit souběžně s objemovým průtokem rovněž vodivost. „Tyto parametry vyplývající z fyzikální analýzy představují pro zákazníky přímou přidanou hodnotu,“ zdůrazňuje Bernd-Josef Schäfer.

Společnost Endress+Hauser plánuje začlenit přístroje SensAction do svého vlastního produktového programu a otevřít nové trhy prostřednictvím mezinárodních obchodních struktur celé podnikové skupiny. Dále jsou navrženy plány k případnému zkombinování této technologie přímo s přístroji Endress+Hauser na měření průtoku.

Inovativní technologie

Systémy od společnosti SensAction měří koncentraci kapalin pomocí povrchových akustických vln. Jedná se o vysokofrekvenční zvukové vlny, jejichž chování lze srovnávat se seizmickými vlnami vytvářenými při zemětřeseních.

Na základě analýzy doby přenosu a amplitudy lze měřit akustické parametry dané kapaliny, jako například rychlost zvukové vlny, impedanci a hustotu, umožňující rychlé a přesné stanovení koncentrace. Protože neobsahují žádné pohyblivé díly, jsou tyto systémy bezúdržbové a nedochází u nich k opotřebení.

Vedle vývoje a výroby systémů na měření koncentrace nabízí společnost SensAction rovněž doplňkové služby, jako například softwarové produkty, jež vycházejí z laboratorních měření k zajištění vysokého stupně přesnosti a snadného ovládání aplikací využívaných zákazníky. Mezi klíčové obory využití přístrojů společnosti SensAction patří měření koncentrace kapalných procesních médií.

Akvizice společnosti SensAction nabývá účinnosti retroaktivně od 1. ledna 2017. Obě strany se domluvily na tom, že o této transakci nebudou zveřejňovat podrobnosti. Stefan Rothballer a Michael Münch, dva zakladatelé firmy SensAction, budou nadále řídit obchodní činnost této inovativní společnosti.

Systémy LiquidSens stanovují koncentraci kapalin v procesu a laboratoři. ©Endress+Hauser

Společnost Endress+Hauser převzala německou společnost SensAction. Systémy LiquidSens od této společnosti stanovují koncentraci kapalin v procesu a laboratoři prostřednictvím povrchových akustických vln.

Výkonní ředitelé společnosti SensAction Stefan Rothballer (vlevo) a Michael Münch. ©Endress+Hauser

Výkonní ředitelé společnosti SensAction Stefan Rothballer (vlevo) a Michael Münch.

On-line verze měřicího systému LiquidSens pro integraci do provozu. ©Endress+Hauser

On-line verze měřicího systému LiquidSens pro integraci do provozu.

Společnost SensAction využívá poprvé technologii akustického vlnovodu v mobilním přístroji. ©Endress+Hauser

Společnost SensAction využívá poprvé technologii akustického vlnovodu v mobilním přístroji.

Kontakt