Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Zlepšete postup měření paliva v nádržích vašeho tankeru

Certifikovaná řešení pro optimální dopravy paliv a snížení nákladů při jejich nakládce

Zajištění inteligentní správy dopravy paliv a poskytnutí maximální transparentnosti při nakládce do nádrží tankeru představují vaše každodenní problémy. Vzhledem k tomu, že náklady na palivo tvoří až 60 % instalačních a provozních nákladů vašeho tankeru, je ještě důležitější než kdy jindy, abyste měli větší kontrolu nad efektivitou nákladů. A tady přicházíme my s podporou při překonání těchto problémů a s průkopnickými řešeními pro námořní přepravu. Dokonce i nepatrné snížení nákladů přináší značné finanční úspory.

Výhody

  • Vyšší a trvalá účinnost přímým a rychlým měřením hmotnostního průtoku bez převodu objemu na principu Coriolisovy síly

  • Nejvyšší možná přesnost měření i vysoce viskózních a plynem nasycených kapalin pomocí Coriolisova průtokoměru Promass

  • Vysoká úroveň transparentnosti při měření paliva díky soustavnému a současnému monitorování procesních parametrů, jako například: hmotnostní průtok (obousměrný), množství paliva v nádrži, hustota, tlak, teplota a index vzduchu

  • Méně sporů ohledně naměřeného množství paliva v nádržích, tj. rozdílů mezi vyúčtovaným a dodaným množstvím paliva s jasnou dokumentací nesrovnalostí v důsledku například nadměrného stripování nádrže nebo „cappuccino efektu“

  • Integrita měření, protože všechny příslušné prvky systému jsou zaplombovány prostřednictvím nezávislých úřadů a systém je certifikován v souladu s MID (MI-005) a je uznáván pro komerční využití námořním přístavním úřadem (MPA, Maritime Port Authority) ze Singapuru

Maximální efektivita pro maximální úsporu paliva

Pomocí Coriolisova hmotnostního průtokoměru Promass, který je vhodný pro všechny druhy paliva, se palivo měří a dopravuje s nebývalou přesností. Použitím našeho spolehlivého systému měření spotřeby paliva lze měřit různá paliva bez nutnosti nového nastavení. Ve spojení s dalšími údaji (rychlost, vítr, vlny apod.) je možné určit optimální provozní režim pro vaši loď, a tím i maximalizovat účinnost.

Maximální transparentnost pro úplný klid v duši při plnění paliva

Jak všichni víme, při tradičním stanovení množství pomocí měření hladiny v nádržích může vznikat mnoho nepřesností způsobených například výpočtem hmotnosti náchylným k chybám, jakož i zanedbáním obsahu vzduchu způsobeného stripováním nádrže a tzv. „cappuccino efektem“. Velmi často to vede k chybnému účtování a k nežádoucím sporům ohledně množství paliva mezi dodavatelem a kupujícím. V reakci na tyto problémy naši technici vyvinuli důmyslný a spolehlivý systém měření paliva v nádržích.

Jste zvědavi na tento transparentní a přesný proces měření paliva?

Klikněte prosím na odkaz Systémy měření paliva v nádržích pro více informací.

©SMM

Systémy měření paliva v nádržích pro maximální transparentnost a spolehlivost pomocí certifikovaných řešení. ©iShutterstock

Maximální transparentnost a spolehlivost během procesu měření paliva

Zajištění průtokoměru Promass plombami v systému měření paliva v nádrži ©Endress+Hauser

Neomezená bezpečnost pomocí měřicího systému certifikovaného v souladu s MID (MI-005) a uznávaného pro komerční využití námořním přístavním úřadem (MPA, Maritime Port Authority) ze Singapuru

Přesné měření paliva v nádržích ©Endress+Hauser

Proces měření paliva v nádržích

Systém měření množství paliva v nádržích instalovaný na lodi ©Endress+Hauser

Detekce vzduchových kapes, stejně jako potenciálních „cappuccino efektů“, které se vyskytují při stripování nádrží

Memograph M RSG40 – moderní grafický správce dat ©Endress+Hauser

Záznam bez použití papíru, vizualizace a zároveň monitorování hodnot procesu pomocí moderního grafického správce dat Memograph M RSG40