Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Systém detekce netěsností pro kritické chladicí okruhy

Bezpečný provoz zajišťují vysoce přesné přístroje SIL

Pokud voda pronikne do kyslíkové přívodní trubky z netěsnosti v chladicím systému, výsledek může být katastrofální. Proč riskovat, když se dá riziku zabránit jednoduchými prostředky? Vysoce přesný systém detekce netěsností od Endress+Hauser, navržený podle IEC 61511 a EN ISO 13849-1, detekuje i sebemenší známky úniku, takže lze přijmout určité opatření, než se situace stane kritickou.

Výhody

 • Vysoká přesnost a víceúrovňová bezpečnostní poplašná signalizace poskytují okamžité informace o utěsnění chladicích okruhů

 • Podrobné pokyny zajistí rychlé, snadné a správné uvedení do provozu

 • Nejvyšší bezpečnostní standardy jsou zaručeny nezávislým bezpečnostním systémem instrumentace

 • Kompletní řešení certifikované nezávislými, globálně působícími bezpečnostními experty

Bezpečnost jako volba – nikoli náhodný jev

©Endress+Hauser

Rozšiřující se trhliny nebo malé úniky vody v trubkách chladicího systému jsou bezpečnostním rizikem. V závislosti na aplikaci mohou způsobit prostoje ve výrobě, poškození zařízení a v nejhorším případě ztrátu života. V takovém scénáři je detekce netěsností nejen nezbytnou součástí systému řízení procesů v závodu, ale ještě důležitější je to, že musí být nedílnou součástí bezpečnostních zásad závodu.

S ohledem na tuto skutečnost byl náš systém detekce netěsností navržen v souladu s normami IEC 61511 a EN ISO 13849-1.

Detekce netěsností

Průtok a teplota na vstupu a na výstupu chladicího okruhu se měří pomocí vysoce přesných průtokoměrů a snímačů teploty s rychlou odezvou. Odchylka v objemech chladicí kapaliny závislá na teplotě je potom kompenzována pomocí vysoce přesného polynomu 4. stupně. Tím je umožněno velmi přesné a stabilní srovnání objemového průtoku na vstupu a výstupu, a tím i detekce velmi malých netěsností.

Jednoduché uvedení do provozu

Protože každý chladicí okruh je odlišný, systém byl navržen tak, aby uvedení do provozu bylo co nejjednodušší a nejrychlejší:

©Endress+Hauser
 • Integrované nástroje pro nastavení vstupních a výstupních signálů a rozsahu zjednodušují uvedení do provozu

 • Uvedení do provozu je urychleno podrobnými uživatelskými pokyny

 • Průměrování signálu (vyhlazování), filtrování píků a časový posun v případě potřeby optimálně přizpůsobí daný systém specifickým procesním podmínkám

Jakmile je systém stabilní, dokáže detekovat nejmenší rozdíly průtoku na vstupu a výstupu (> 0,1 %).

Poplašná signalizace

©Endress+Hauser

Systém nabízí tři různé úrovně alarmu:

 • výstražná úroveň malé odchylky průtoku – nevytvoří bezpečnostní alarm

 • poplašná úroveň malé odchylky průtoku – bezpečnostní alarm

 • poplašná úroveň velké odchylky průtoku – bezpečnostní alarm

Poplašnou mez a dobu prodlevy lze nastavit individuálně pro každou úroveň alarmu. Aby se alarm potlačil během spuštění zařízení při nastavování parametrů nebo pro jiné operace, každý chladicí okruh lze individuálně ztlumit na určitou dobu.

Systém detekce netěsností pro kritické chladicí okruhy ©Endress+Hauser

Vysoce přesný systém detekce netěsností pro kritické chladicí okruhy navržený v souladu s IEC 61511 a EN ISO 13849-1

Stahování

 • Jednoduché produkty

 • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Standardní produkty

 • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Špičkové produkty

 • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Specializované produkty

 • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu