Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Online nástroje

Adresa, telefony, e-maily

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Zátěžové špičky ve vaší ČOV?Žádný problém s Liquiline Control!

Prediktivní automatizační řešení pro maximální spolehlivost procesu ve vaší čistírně odpadních vod

Liquiline Control používá inteligentní algoritmy pro řízení dmychadel v biologickém stupni spolehlivě a efektivně a nyní, díky zcela nové funkci, i předvídatelně! Systém zahrnuje pro výpočet potřebného množství kyslíku v aeraci několik parametrů včetně průtoku. Pak odpovídajícím způsobem ovládá dmychadla, aby se dosáhlo požadované úrovně kyslíku.

Vždy připraven

S Liquiline Control je čistírna odpadních vod vždy připravena na špičkové zátěže, a je proto chráněna proti situacím, ve kterých dmychadla již nejsou schopny dodávat odpovídající množství vzduchu.

Výhody

  • Spolehlivé výstupní hodnoty i při špičkových zátěžích.

  • Po celou dobu efektivní eliminace nutrientů a dalších látek.

  • Prediktivní systém řízení chrání biologický stupeň před přetížením.

  • Efektivní řízení dmychadel zabraňuje energeticky náročným fázím vysokého zatížení.

  • Snadná montáž a provoz systému.

Liquiline Control: využijte sílu predikce. Jste zvědaví?

Klikněte sem  dozvíte se více o tomto efektivním a prediktivním řešení řízení.

  • S Liquiline Control je vaše čistírna odpadních vod vždy připravena na zátěžové špičky. ©Endress+Hauser
  • Řízení Liquiline ovládá dmychadla prediktivně a zajišťuje spolehlivé výstupní hodnoty. ©Endress+Hauser
  • Řízení Liquiline nabízí snadnou integraci do vašeho zařízení a pohodlný provoz. ©Endress+Hauser

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com