Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Zabezpečení dat v cloudovém prostředí

Společnost Endress+Hauser získává certifikaci StarAudit na zabezpečení a udržitelnost digitálních služeb

Společnost Endress+Hauser se stala první průmyslovou společností, která získala certifikaci StarAudit. Certifikační organizace EuroCloud udělila portfoliu tohoto dodavatele specializovaného na měřicí instrumentaci, kterou nabízí v oblasti průmyslového internetu věcí (IIoT), certifikaci na úrovni čtyř hvězdiček. V rámci certifikace byly zkoumány všechny oblasti relevantní pro sběr dat v cloudových aplikacích.

Společnost Endress+Hauser přistupuje při vývoji cloudových aplikací k zabezpečení dat s nejvyšší prioritou. „V jednáních se zákazníky se hned druhá otázka, kterou téměř vždy položí, týká našich standardů zabezpečení a našich opatření k jejich plnění,“ říká Thomas Schmidt, vedoucí projektu StarAudit u společnosti Endress+Hauser, „a právě z tohoto důvodu jsme se rozhodli nechat provést obsáhlý audit ze strany nezávislého orgánu.“

Certifikát StarAudit stvrzuje, že webové služby jsou založeny na specifických standardech zabezpečení a že byly odpovídajícím způsobem validované. To nabízí možnost návazných vyhodnocení kvality cloudových služeb prostřednictvím transparentního a spolehlivého certifikačního procesu. Cílem je posílit důvěru zákazníků a uživatelů vůči cloudovým službám. Příslušný certifikát byl oficiálně předán v dubnu ve švýcarském Curychu.

Nabídka společnosti Endress+Hauser v oblasti IIoT

Svými digitálními produkty a službami společnost Endress+Hauser pomáhá svým zákazníkům k optimalizaci procesů, a tím k zvýšení efektivity jejich provozů. Pomocí webové aplikace Analytics lze rychle katalogizovat a analyzovat všechny polní přístroje v provozu, a to včetně přístrojů od jiných výrobců. Tím se významně zkracuje čas nezbytný k inventarizaci instalované základny zařízení.

Tato aplikace navíc rovněž umožňuje rozpoznávat kritická místa měření a upozorňuje na možnosti standardizace. Uvedeny jsou pak ještě další informace, například produkty vhodné jako náhrada stávajících prvků.

EuroCloud podporuje cloudové počítačové technologie

EuroCloud je nezávislá nezisková organizace na podporu cloudových počítačových technologií. Věnuje se rozvoji společného evropského digitálního trhu a otevřeného dialogu mezi všemi partnery za účelem urychlení dalšího vývoje příslušných technologií.

Zabezpečení dat v cloudovém prostředí: Endress+Hauser získává certifikaci StarAudit ©Endress+Hauser

Společnost Endress+Hauser obdržela od organizace EuroCloud certifikát StarAudit.

Předávání certifikátu StarAudit v Curychu. Netzmedien

Předávání certifikátu StarAudit v Curychu.

Společnost Endress+Hauser je připravena na IIoT. ©Endress+Hauser

Se svým obsáhlým produktovým portfoliem, specifickými aplikacemi a technologickou vizí je společnost Endress+Hauser připravena na IIoT.

Kontakt