Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Zátěžové špičky ve vaší ČOV? Žádný problém s Liquiline Control!

Prediktivní automatizační řešení pro maximální spolehlivost procesu ve vaší čistírně odpadních vod

Liquiline Control používá inteligentní algoritmy pro řízení dmychadel v biologickém stupni spolehlivě a efektivně a nyní, díky zcela nové funkci, i předvídatelně! Systém zahrnuje pro výpočet potřebného množství kyslíku v aeraci několik parametrů včetně průtoku. Pak odpovídajícím způsobem ovládá dmychadla, aby se dosáhlo požadované úrovně kyslíku.

Vždy připraven

©Endress+Hauser

S Liquiline Control je čistírna odpadních vod vždy připravena na špičkové zátěže, a je proto chráněna proti situacím, ve kterých dmychadla již nejsou schopna dodávat odpovídající množství vzduchu.

Výhody

  • Spolehlivé výstupní hodnoty i při špičkových zátěžích.

  • Po celou dobu efektivní eliminace nutrientů a dalších látek.

  • Prediktivní systém řízení chrání biologický stupeň před přetížením.

  • Efektivní řízení dmychadel zabraňuje energeticky náročným fázím vysokého zatížení.

  • Snadná montáž a provoz systému.

Liquiline Control: využijte sílu predikce. Jste zvědaví?

Klikněte sem  dozvíte se více o tomto efektivním a prediktivním řešení řízení.

S Liquiline Control je vaše čistírna odpadních vod vždy připravena na zátěžové špičky. ©Endress+Hauser
Řízení Liquiline ovládá dmychadla prediktivně a zajišťuje spolehlivé výstupní hodnoty. ©Endress+Hauser
Řízení Liquiline nabízí snadnou integraci do vašeho zařízení a pohodlný provoz. ©Endress+Hauser