Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Společnost Endress+Hauser splňuje nejvyšší standard kybernetické bezpečnosti

Certifikace IEC 62443-4-1 je zárukou toho, že vývoj výrobku probíhá v souladu s nejstriktnějšími bezpečnostními požadavky

Touto certifikací TÜV Rheinland potvrdil, že procesy vývoje a životní cykly výrobků společnosti Endress+Hauser splňují mezinárodní průmyslový standard IEC 62443-4-1 pro kybernetickou bezpečnost. Dodržováním tohoto certifikovaného pokynu společnost zajišťuje, že její výrobky přispívají k spolehlivosti a bezpečnosti provozů zákazníků společnosti.

Měřicí přístroje a komponenty společnosti Endress+Hauser zajišťují bezpečné a spolehlivé fungování mnoha systémů procesního inženýrství po celém světě. V průmyslových podnicích a prostředích průmyslového internetu věcí (IIoT) se kybernetická bezpečnost dostává do popředí zájmu. S rostoucím používáním sítí a připojení je nutné, aby společnosti chránily své výrobní systémy a automatizační technologii před neoprávněným přístupem.

Pro optimální ochranu výrobních systémů svých zákazníků položila společnost Endress+Hauser základy bezpečného provozu již ve fázi plánování a vývoje svých produktů a služeb. V březnu vydal TÜV Rheinland, jeden z předních světových poskytovatelů testovacích služeb, certifikaci v souladu s normou IEC 62443-4-1, která potvrzuje, že tento proces vývoje výrobku i jeho životní cyklus splňují nejvyšší mezinárodní standardy.

„Je to důkaz kvality naší práce, což nás nesmírně těší,“ říká Mirko Brcic, manažer produktové bezpečnosti společnosti Endress+Hauser. „S ohledem na neustálý technický pokrok – pokud berete v potaz pouze na pokročilou fyzickou vrstvu nebo produkty IIoT – je pro nás velmi důležité, abychom nejen urychlili digitalizaci, ale i nadále souběžně chránili bezpečnost našich nástrojů a softwaru.“

Přísné požadavky na automatizační technologii

Díky sladění procesů s normou IEC 62443-4-1 společnost Endress+Hauser mimo jiné zajišťuje, že produkty jsou vyvíjeny od začátku s ohledem na všechny bezpečnostní požadavky a že komponenty, které dodává, nepředstavují žádná rizika. K tomu se přidávají další opatření, jako jsou analýzy a kontroly kódu, penetrační testy a instalace aktualizací zabezpečení. Celkově osm různých oblastí definuje, jak by měl vypadat zabezpečený proces vývoje výrobku:

  • Správa zabezpečení

  • Specifikace bezpečnostních požadavků

  • Bezpečnostní pokyny pro provedení

  • Bezpečnostní pokyny k implementaci

  • Ověření a validace vlastností zabezpečení

  • Správa zranitelností

  • Vytváření a zveřejňování aktualizací zabezpečení

  • Dokumentace bezpečnostního výrobku

Silná inovační kapacita

„S obecně uznávanou certifikační normou průmyslové automatizace IEC 62443-4-1 zajišťujeme, aby všichni zaměstnanci zapojení do těchto interních procesů pracovali na stejné úrovni zabezpečení. To nám umožňuje položit základní kámen nabídky vysoce kvalitních výrobků pro měření, automatizaci a IIoT pro připojená produkční prostředí, nyní i v budoucnosti,“ dodává Mirko Brcic.

Společnost Endress+Hauser má dlouhou tradici investic do inovací. V loňském roce IETF doporučila inovativní bezpečnostní technologii CPace vyvinutou společností Endress+Hauser jako standardní aplikaci poskytující přístup k nástrojům chráněným heslem. Patentové přihlášky jsou také pravidelně na vysoké úrovni. Skupina se v současné době může pochlubit portfoliem 8 900 patentů a patentových přihlášek.

Bezpečnost výrobků od společnosti Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Dodržováním tohoto certifikovaného pokynu společnost zajišťuje, že její výrobky přispívají k spolehlivosti a bezpečnosti provozů zákazníků společnosti.

Mirko Brcic ©Endress+Hauser

Mirko Brcic, manažer produktové bezpečnosti společnosti Endress+Hauser.

Kontakt