Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Společnost Endress+Hauser obdržela nejvyšší hodnocení v oblasti trvalé udržitelnosti

Skupina již počtvrté v řadě dosáhla uznání zlatého standardu v celosvětovém auditu organizace EcoVadis

Společnost Endress+Hauser byla již počtvrté za sebou zařazena mezi společnosti s nejvyšším hodnocením v auditu trvalé udržitelnosti prováděném organizací EcoVadis. Koncern opět zlepšil svůj celkový výsledek: Se svými 72 body je společnost Endress+Hauser nyní mezi předními dvěma procenty všech dodavatelů ve srovnávané skupině společností.

Od roku 2013 je společnost Endress+Hauser pravidelně jednou za rok hodnocena organizací EcoVadis z hlediska trvalé udržitelnosti. Od roku 2016 skupina v hodnocení pravidelně získává ocenění zlaté úrovně. Společnost opět zaznamenala dobré nebo velmi dobré výsledky ve zkoumaných oblastech, konkrétně v ochraně životního prostředí, postupech spravedlivého podnikání, udržitelném nákupu, pracovních podmínkách a lidských právech. Díky tomu se Endress+Hauser stala jednou z nejlépe hodnocených společností ve srovnávané skupině.

Hodnotný přínos k trvale udržitelnému vývoji

„Výzvy kladené před nás budoucím vývojem vyžadují, abychom my a naši zákazníci řídili naše podniky podle principů trvalé udržitelnosti,“ zdůraznil Matthias Altendorf, generální ředitel skupiny Endress+Hauser. „Pomáháme našim zákazníkům zvyšovat jejich efektivitu využívání zdrojů, snižovat emise CO₂, eliminovat odpadovost a zdokonalovat oběhovou ekonomiku prostřednictvím výjimečné měřicí technologie a automatizačních řešení.“

Společnost rovněž sama přispívá k tomu, aby ekologické dopady její činnosti byly co nejmenší. Například Endress+Hauser stále více zásobuje budovy a infrastrukturu energií z udržitelných zdrojů nebo omezuje cestování, například prostřednictvím virtuálních setkání. Zpráva organizace EcoVadis rovněž vyzdvihuje pozitivní vývoj na řídicí úrovni, zvláště z hlediska témat, jako jsou ochrana životního prostředí, pracovní podmínky a lidská práva a postupy spravedlivého podnikání.

Analýza vycházející z celosvětových srovnání

Organizace EcoVadis využívá 21 ekologických, sociálních a etických kritérií pro vyhodnocení společností po celém světě z hlediska trvalé udržitelnosti. Vedle srovnání v rámci daných odvětví společnosti rovněž obdrží podněty ke zlepšení. Navíc mohou využít internetovou platformu k vyhodnocení vlastních dodavatelů odpovídajícím způsobem. Podle organizace EcoVadis tato síť nyní zahrnuje 60 000 společností po celém světě.

Společnost Endress+Hauser zveřejnila podrobné informace o zprávě organizace EcoVadis a o auditu trvalé udržitelnosti na svých webových stránkách www.endress.com/ecovadis.

Společnost Endress+Hauser obdržela nejvyšší hodnocení v oblasti trvalé udržitelnosti ©Endress+Hauser

„Výzvy kladené před nás budoucím vývojem vyžadují, abychom my a naši zákazníci řídili naše podniky podle principů trvalé udržitelnosti,“ zdůraznil Matthias Altendorf, generální ředitel skupiny Endress+Hauser.

Společnost Endress+Hauser obdržela nejvyšší hodnocení v oblasti trvalé udržitelnosti ©Endress+Hauser

Měřicí technologie a automatizační řešení od společnosti Endress+Hauser napomáhají k snižování klimatických a ekologických dopadů průmyslové výroby.

Společnost Endress+Hauser obdržela nejvyšší hodnocení v oblasti trvalé udržitelnosti ©Endress+Hauser

Společnost Endress+Hauser praktikuje trvalou udržitelnost v rámci vlastní činnosti – mimo jiné prostřednictvím inovativních řešení, jako je například ‚větrný strom‘ na výrobu obnovitelné energie.

Společnost Endress+Hauser obdržela nejvyšší hodnocení v oblasti trvalé udržitelnosti ©Endress+Hauser

Budovy společnosti Endress+Hauser po celém světě plní nejvyšší standardy energetické účinnosti – navíc, jako například zde v Belgii, kombinují udržitelnou výstavbu s vysokou kvalitou pracovního prostředí.

Kontakt