Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Skupina Endress+Hauser hodnotí svou ekonomickou situaci jako dobrou

Skupina v hospodářském roce 2019 zvyšuje objem přijatých objednávek, obrat, zisk a počet zaměstnanců

Skupina Endress+Hauser dosáhla v roce 2019 dobrých výsledků ve všech oblastech své činnosti, ve všech odvětvích a regionech. Skupina vytvořila stovky nových pracovních míst, investovala rekordní částky a dosáhla zlepšení z hlediska trvalé udržitelnosti. Podle generálního ředitele Matthiase Altendorfa je tak tato rodinná společnost v silné pozici, aby čelila výzvám současné krize v souvislosti s pandemií koronaviru.

„Rok 2019 byl pro společnost Endress+Hauser dobrým obdobím,“ zdůraznil Matthias Altendorf. „Růst probíhal v širokém spektru a byl vyvážený.“ Tato společnost specializující se na měřicí a automatizační technologii pro procesní a laboratorní aplikace zvýšila své čisté tržby o 8,0 % na 2,652 miliardy eur, a to i přes oslabující ekonomické prostředí. Během každoroční mediální konference k finančním výkazům v Basileji generální ředitel vysvětlil, že namísto velkoobjemových objednávek byl tento růst živen menšími a středně rozsáhlými projekty.

Zaměření na inovace a trvalou udržitelnost

Podle generálního ředitele je tento úspěch spojen také s neutuchajícím inovačním duchem společnosti. V roce 2019 skupina Endress+Hauser podala 318 patentových přihlášek a investovala 7,6 procenta obratu do výzkumu a vývoje. Více než 1 100 lidí pracuje na nových produktech, řešeních a službách. Ke konci roku 2019 měla společnost Endress+Hauser po celém světě 14 328 zaměstnanců. Během jediného roku bylo vytvořeno 400 nových pracovních míst.

Společnost rovněž postoupila v oblasti trvalé udržitelnosti. V každoročním auditu EcoVadis dosáhla společnost Endress+Hauser výsledku 72 bodů, tedy o 4 více než v roce 2018, a umístila se tak mezi dvěma procenty nejlepších společností porovnávaných v příslušné skupině. Díky přechodu na zelenou elektrickou energii se skupině podařilo snížit své emise CO₂ o více než třetinu. Nové budovy splňují nejvyšší ekologické standardy. Endress+Hauser v současnosti buduje nové, energeticky soběstačné zákaznické a školicí středisko v Kanadě.

USA je stále největším trhem; Čína předstihuje Německo

V roce 2019 poskytla Asie silný růstový impulz. V Evropě lze výsledky hodnotit jako dobré, zatímco Jižní Amerika zaznamenala vynikající růstovou tendenci. Severní Amerika však pozůstávala za očekáváními, zatímco obchody v Africe a na Středním východu klesaly. Čína předstihla Německo z hlediska objemu obratu a zařadila se jen těsně za Spojené státy, které pro společnost Endress+Hauser nadále zůstávají trhem s nejvyšším obratem. Podle finančního ředitele Dr. Luca Schultheisse se společnostem skupiny podařilo navyšovat svůj podíl na trhu.

Změna tržního prostředí se odráží v provozním zisku (EBIT) ve výši 343,4 milionu eur, který představuje nárůst o 3,9 procenta. Zisk před zdaněním (EBT) vzrostl o 9,9 procenta na 346,9 milionu eur. Za tím leží významné zlepšení čistého finančního výsledku v porovnání s rokem 2018. Ačkoli ze zajištění směnných kurzů nadále plynuly vysoké náklady, pozitivní prostředí na akciových trzích umožnilo činit takové finanční investice, které v roce 2019 vygenerovaly solidní návratnost. Výnosy z prodeje (ROS) vzrostly o 0,2 procentního bodu na 13,1 procenta.

Silný finanční polštář navzdory vyšším investicím

U čistého příjmu došlo k růstu o 14,3 procenta na 265,9 milionu eur. Tento nárůst odráží nižší efektivní daňové zatížení ve výši 23,4 procenta, které vyplývá z jednorázových vlivů reforem korporátní daně ve Švýcarsku. Podíl vlastního jmění dosáhl vynikající úrovně 75,6 procenta, což oproti roku 2018 představuje nárůst o 4,6 procentního bodu. Tento vývoj byl vedle dalších aspektů ovlivněn přenesením důchodových finančních povinností v Německu do samostatného fondu.

I přes výši celosvětových investic 231,1 milionu eur je celá skupina v zásadě bez bankovních úvěrů. Za posledních pět let společnost investovala více než 840 milionů eur do nových budov, provozů a strojního vybavení. Podle finančního ředitele Luca Schultheisse vykazuje skupina Endress+Hauser likviditní rezervu téměř 800 milionů eur díky přísným zásadám vyplácení dividend a díky rokům snahy o průběžné zlepšení. „To nám pomůže zvládnout současnou ekonomickou situaci,“ doplnil dále finanční ředitel.

Digitální intimita přemosťuje fyzickou vzdálenost

Rok 2020 zahájila společnost Endress+Hauser dalším nárůstem objemu přijatých objednávek. Pandemie nového koronaviru však významně znesnadňuje dosahování původních cílů. „Ačkoli stále ještě nejsme schopni předpovědět hospodářské dopady krize, my i naši zákazníci budeme tyto vlivy jistě pociťovat,“ zdůraznil generální ředitel Matthias Altendorf. Na šíření viru zareagovala skupina časně a využila všech dostupných prostředků k zajištění zdraví svých pracovníků a zachování podpory nabízené zákazníkům.

„Fyzickou vzdálenost přemosťujeme prostřednictvím digitální a emocionální blízkosti,“ uvedl Matthias Altendorf. Generální ředitel podporuje digitalizaci u společnosti Endress+Hauser již celé roky – v oblasti produktů a služeb a rovněž v rámci interakce se zákazníky a interní spolupráce. V obdobích pracovních špiček současně z domova pracuje až 10 000 zaměstnanců. Zákazníci mohou objednávat přístroje nebo sledovat své objednávky pomocí webových stránek a k dispozici je i on-line nástroj umožňující vzdálenou podporu s asistencí videa.

Skupina má v plánu zachovat zaměstnanost

„Našimi každodenními hrdiny jsou lidé pracující ve výrobě, logistice a službách nebo všichni, kdo pracují v složitých podmínkách z domova či kanceláře,“ řekl dále Matthias Altendorf. Díky těžké práci se společnosti podařilo dosáhnout úspěchu při zajišťování dostupnosti materiálů, zachování neporušenosti logistických řetězců a podpory zákazníků ve všech ohledech. „Provozy celé skupiny jsou v chodu a společnost Endress+Hauser je nadále schopna dodávat produkty.“ Generální ředitel proto věří, že společnost je dobře připravena na složité časy.

„Vždy jsme dosahovali zdravých obchodních výsledků a jako společnost jsme ve velmi dobré pozici,“ uvedl Matthias Altendorf. „Uděláme vše, abychom uchránili pracovní pozice a provedli celou skupinu Endress+Hauser současnou krizí. Z toho budou těžit naši zákazníci, zaměstnanci i podílníci.“ Rodinní podílníci firmy tento kurz podporují a akceptují související propad zisků, sdělil předseda dozorčí rady Dr. Klaus Endress. „Chtěli bychom mít ve společnosti co nejvíce lidí, kolik jen bude možné, až se vítr opět změní a situace se vzpamatuje.“

Záznam každoroční mediální konference v roce 2020: Matthias Altendorf se svou řečí ‚Dobře připraveni pro složité časy‘ s českými titulky.

Záznam každoroční mediální konference v roce 2020: Dr. Luc Schultheiss o faktech a hospodářských datech v roce 2019.

Záznam každoroční mediální konference v roce 2020: Dr. Klaus Endress a jeho závěrečné poznámky.

Záznam každoroční mediální konference v roce 2020: Otázky a odpovědi.

Skupina Endress+Hauser dosáhla v roce 2019 dobrých výsledků ve všech oblastech své činnosti, ve všech odvětvích a regionech. ©Endress+Hauser

Růst společnosti Endress+Hauser v roce 2019 probíhal v širokém spektru a byl vyvážený. Digitalizace průmyslu poskytla dodatečný podnět.

Endress+Hauser vyrábí ve všech nejvýznamnějších hospodářských regionech světa, jako například zde v USA. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser vyrábí ve všech nejvýznamnějších hospodářských regionech světa, jako například zde v USA.

Chemický provoz společnosti Endress+Hauser ©Endress+Hauser

USA představují pro společnost Endress+Hauser největší trh, za nímž následují Čína a Německo.

Endress+Hauser Netilion. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser urychluje digitalizaci průmyslové výroby. Cloudový ekosystém Netilion pro IIoT tvoří základ pro nové digitální služby.

Laboratoř Endress+Hauser na automatizaci senzorů ©Endress+Hauser

Inovace jsou pro společnost Endress+Hauser silným podnětem k růstu. V roce 2019 bylo 7,6 procenta obratu investováno do výzkumu a vývoje.

Endress+Hauser Water Challenge. ©Endress+Hauser

Svou celosvětovou charitativní iniciativou pod názvem Endress+Hauser Water Challenge sleduje skupina cíl zlepšit po celém světě přístup k pitné vodě.

Vzdělávání u společnosti Endress+Hauser. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser školí velkou část svých zkušených pracovníků interně. V USA je například zaveden program, který pomáhá mladým inženýrům zahájit jejich kariéru.

Ústředí společnosti Endress+Hauser ve švýcarském Reinachu. ©Endress+Hauser

Ústředí skupiny Endress+Hauser ve švýcarském Reinachu.

Klaus Endress a Matthias Altendorf. ©Endress+Hauser

Klaus Endress (vlevo), předseda dozorčí rady, a Matthias Altendorf, generální ředitel skupiny Endress+Hauser.

Matthias Altendorf, generální ředitel skupiny Endress+Hauser. ©Endress+Hauser

Matthias Altendorf, generální ředitel skupiny Endress+Hauser.

Dr. h.c. Klaus Endress. ©Endress+Hauser

Dr. Klaus Endress, předseda dozorčí rady skupiny Endress+Hauser.

Luc Schultheiss, finanční ředitel ©Endress+Hauser

Dr. Luc Schultheiss, finanční ředitel skupiny Endress+Hauser.

Kontakt