Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Snažíte se získat spolehlivé měření hladiny v bubnu parovodního kotle?

Společnost Endress+Hauser vám přináší vyšší využitelnost zařízení a bezpečnější a lepší řešení pro měření

Pokud je výška hladiny v bubnu kotle a předehřívačích příliš nízká, může přehřátí sítě vodních trubek nad topeništěm kotle způsobit poruchu, což má za následek nákladné opravy, výpadek a možné zranění osob. Pokud je výška hladiny příliš vysoká, může velký obsah vody v páře do superpředehřívače nebo na turbínu vést k rozsáhlým nákladům na údržbu a k poškození turbín nebo kotlů. Regulace výšky hladiny vody vyžaduje použití spolehlivé a důvěryhodné techniky. Měření výšky hladiny musí být přesné a opakovatelné a jeho výsledky zavedeny do řídicího systému.

Výhody

  • Limitní hladinový senzor může být provozován více než 24 hodin bez dozoru jako součást omezovacího zařízení. V tomto ohledu dodržujte podmínky podle ČSN EN 12952-7, část 7.3.9. 72hodinový provoz nebo provoz bez dozoru jsou tedy také zahrnuty.

  • Certifikát může být použit ve všech členských státech Evropské unie za předpokladu shody bezpečnostního příslušenství se směrnicí pro tlaková zařízení (PED), pokud je zařízení doplněno vhodným ovládacím prvkem (např. stykačem, pojistným ventilem).

Měření hladiny pomocí diferenčního tlaku (dp) může být ošidné

Zaměstnanci elektrárny jsou dobře obeznámeni s převodníky diferenčního tlaku, protože mají dlouhou historii provozu. Na druhé straně mají také svá omezení. Nejkritičtější jsou nepřesnosti způsobené změnou statického tlaku a hustoty vody. Voda při vysokém tlaku mění hustotu nezávisle na změnách způsobených různou teplotou.

Vyšší využitelnost s inovativní alternativou

©Endress+Hauser

To je důvod, proč vám nabízíme integrované převodníky s radarem s vedenými impulzy (Levelflex). Tyto převodníky zajistí vyšší využitelnost zařízení tím, že nabízí více možností detekce výšky hladiny, a to i za nepříznivých podmínek.

Naši zákazníci tuto procesní techniku velmi oceňují z následujících důvodů:

  • kompaktní konstrukce

  • snadná instalace a provoz

  • lepší spolehlivost při měření a vyšší výkon

  • rychlá doba odezvy

  • lepší řízení, lepší analýza a komunikace

Není to jednoduchý převodník, ale kompletní řešení s obtokovou komorou

Dokonce nabízíme převodník Levelflex jako kompletní vysoce kvalitní řešení s obtokovou komorou, které snižuje vaše náklady ve výši přibližně 25 %, pokud byste navrhovali nové zařízení nebo modernizovali stávající zařízení. Vzhledem k tomu, že radar s vedenými impulzy Levelflex může být také předem namontován v obtokové komoře a předkonfigurován při dodání, můžete minimalizovat režijní a montážní náklady. Nakonec radar s vedenými impulzy Levelflex je prakticky bezúdržbový, protože nemá žádné pohyblivé části, a proto snižuje prostoje vašeho zařízení.

Dostupné certifikáty: EN 12952-11:2007 a EN 12953-9:2007

Levelflex M, stejně jako nový Levelflex FMP 54 jsou certifikovány úřadem TÜV podle dvou norem ČSN EN 12952 a ČSN EN 12953. To znamená, že konstruktér parovodních kotlů může nainstalovat Levelflex v redundantní kombinaci (1oo2 nebo 2oo3) jako ochranu při nízké hladině vody (LWL) nebo vysoké hladině vody (HWL) zároveň buď s univerzálním převodníkem s funkcí řízení RMA42, nebo s bezpečnostním řídicím systémem (PLC).

Stahování