Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Minimum úsilí pro extrémní aplikace

Gammapilot FMG50 – přístroj nové generace

Vzhledem k počtu 70 000 vyřešených aplikací a téměř 60 letům zkušeností představuje radiometrie důležitý pilíř v portfoliu produktů Endress+Hauser. Radiometrické detektory se používají převážně v aplikacích, kde jiné principy měření narážejí na své limity. Nový Gammapilot FMG50 přesahuje schopnosti dřívějších radiometrických přístrojů s ohledem na bezpečnost, kompaktnost a uživatelskou vstřícnost a nabízí provozovatelům výjimečné výhody.

Výhody

  • Univerzální princip měření pro použití v extrémních aplikacích

  • Minimalizujte nároky na projekční činnosti a instalaci díky využití prvního skutečně kompaktního dvouvodičového převodníku na světě s napájením po smyčce

  • Zvyšte bezpečnost provozu, účinnost a využitelnost technologie na základě přístrojů vyvinutých v souladu s aktuální normou pro SIL IEC 61508 (SIL2/3)

  • Omezte nároky na ověření bez přerušení procesu díky nejmodernější technologii Heartbeat

  • Minimalizujte instalační a provozní náklady díky speciálním materiálům bez nutnosti dodatečného chlazení

  • Bezdrátová technologie Bluetooth® pro snadné ovládání i na obtížně dostupných místech

  • Intuitivní uživatelské rozhraní s nápomocnými průvodci

  • Odkaz na stránku výrobku

Inovativní dvouvodičová technologie

Přístroj Gammapilot FMG50 je první dvouvodičový kompaktní převodník s napájením po smyčce nabízený na trhu. Umožňuje to jedinečný, patentovaný způsob generování vysokého napětí, které vyžaduje pouze zlomek energie v porovnání s předchozí verzí převodníku. To přináší do radiometrického měření doslova revoluční změnu a poskytuje cenné výhody oproti konvenčním přístrojům. Jelikož již nejsou zapotřebí další instalace a přívod napájecího napětí, lze dosáhnout významných úspor nákladů v průběhu celého životního cyklu daného měřicího místa.

Digitální potenciál

U nejnovější generace přístroje Gammapilot komunikuje obsluha se senzorem prostřednictvím technologie Bluetooth® a aplikace SmartBlue od společnosti Endress+Hauser. Tato aplikace zpřístupňuje veškeré údaje o výrobku a diagnostická data, které by dříve bylo možné zjišťovat pouze s vynaložením značného úsilí. Další výhodou funkce Bluetooth je možnost vzdáleného uvedení přístroje do provozu. To je zvlášť relevantní pro obtížně přístupná měřicího mísa.

Funkční bezpečnost přístroje

Přístroj Gammapilot FMG50 byl vyvinut v souladu s IEC 61508 pro přímé použití v aplikacích úrovní SIL2 a SIL3 a představuje aktuálně nejbezpečnější radiometrický přístroj na trhu. Funkci SIL nabízí pro všechny měřicí úlohy (hladina, limitní hladina, hustota a rozhraní). Nově zavedené, uživatelsky vstřícní průvodci ověření SIL snižují riziko systematických a lidských chyb a provedou uživatele po jednotlivých krocích celým postupem ověřovací zkoušky.

Technologie senzoru použitelná bez dodatečného vodního chlazení

V aplikacích s vysokými teplotami vyžadují konvenční přístroje dodatečné vodní chlazení, aby bylo zaručeno bezproblémové měření. Přístroj Gammapilot FMG50 tento problematický bod řeší vysoce kvalitním materiálem senzoru. Inovativní konstrukce senzoru navíc zaručuje minimální vlastní zahřívání elektroniky přístroje a tak přispívá k možnosti použití bez aktivního chlazení. Eliminací nutnosti vodního chlazení lze ušetřit další náklady při plánování, instalaci a provozu.

První dvouvodičový kompaktní převodník s napájením po smyčce ©Endress+Hauser
Bezdrátová technologie Bluetooth® pro snadné ovládání ©Endress+Hauser
První dvouvodičový kompaktní převodník s napájením po smyčce ©Endress+Hauser
První dvouvodičový kompaktní převodník s napájením po smyčce ©Endress+Hauser
První dvouvodičový kompaktní převodník s napájením po smyčce ©Endress+Hauser

Stahování