Nový Liquiphant FTL51 – průkopnické řešení

Liquiphant, který byl svého času prvním vibračním detektorem hladiny, je nyní připraven na prostředí průmyslu 4.0

Liquiphant byl doposud nainstalován ve více než šesti milionech případů. Původně byl vyvinut jako nový princip měření na řešení výzev zákazníků v 80. letech 20. století a dodnes je považován za jeden z nejspolehlivějších detektorů limitní hladiny v průmyslových provozech. Nejnovější generace přístrojů je nyní připravena na prostředí průmyslu 4.0.

Výhody

  • Snadné uvedení do provozu bez justace na různá média

  • Univerzální princip měření použitelný pro všechny druhy kapalin

  • Maximální bezpečnost díky technologii Heartbeat prostřednictvím diagnostiky koroze v reálném čase

  • Ověření bez přerušení procesu díky technologii Heartbeat

  • Ověřovací zkouška pouhým stiskem tlačítka z velínu nebo přímo na přístroji

  • Bezpečnost vyplývající ze samotné konstrukce: vyvinuto v souladu s IEC 61508 pro přímé použití v aplikacích s úrovní SIL2 a SIL3 s homogenní redundancí

  • Technologie Bluetooth® – přístup přes mobilní zařízení za účelem identifikace mobilního přístroje, kontroly stavu a přístupu k příslušné identifikaci

  • Minimální nároky na údržbu: Opakovanou ověřovací zkoušku v souladu s principy SIL a WHG lze provádět pouhým stiskem tlačítka bez demontáže přístroje. Snadno a intuitivně uspořádaný průvodce v aplikaci SmartBlue zaručuje správné provedení postupů.

  • Odkaz na stránku produktu

Digitální změna

Ať se jedná o ochranu proti přeplnění, nebo ochranu proti chodu na sucho, Liquiphant nyní vykonává mnoho úloh v oblasti automatizace procesů. Avšak i ty nejjednodušší principy měření se musí přizpůsobit digitální změně. Bylo načase vybavit senzor tak, aby zvládal úkoly, které s sebou přinese budoucnost. Ti, kteří svou společnost již dnes připraví na digitální éru, optimalizují svou úroveň schopností v daném oboru i příslušné informační technologie. To vyžaduje senzory, které poskytují relevantní data umožňující optimalizaci procesů.

Procesní senzory 4.0

Na procesní mapě k technologii „procesních senzorů 4.0“ NAMUR požaduje otevřít druhý, mobilní způsob komunikace se senzorem, a aby senzor poskytoval informace pro účely preventivní údržby a optimalizace procesů. Navíc musí být přímo v provozu k dispozici informace o produktu, jako například návody nebo příslušná schválení. Pracovníci obsluhy nyní mohou komunikovat s Liquiphant a aplikací SmartBlue od společnosti Endress+Hauser. Aplikace poskytuje přístup ke všem produktovým a diagnostickým údajům.

Nová generace

Zvláště v prostorech, do kterých je složitý přístup a k provádění údržby je nutné použít lešení, toto řešení významně urychluje průběh inspekcí. Nový Liquiphant zobrazuje stav limitního spínače prostřednictvím LED nebo prostřednictvím diagnostické funkce technologie Heartbeat v aplikaci SmartBlue. Ověření pomocí technologie Heartbeat navíc umožňuje kompletní dokumentaci. Nově začleněný průvodce SIL Wizard rovněž uživatele nekomplikovaným způsobem provede potřebnými opakovanými zkouškami (proof test).

Jednoduchost a bezpečnost

Veškeré digitální inovace nové generace přístrojů slouží pouze k zjednodušení lidské práce. Liquiphant se používá v zásobních nádržích a potrubích k měření hladiny jakýchkoli kapalin. Toto univerzální řešení funguje i v případech, kdy jiné principy měření narážejí na své meze v důsledku vodivosti, průtoku nebo přítomnosti bublinek. Liquiphant byl již vyvinut v souladu s IEC 61508 a s principem „Bezpečnost vyplývající ze samotné konstrukce“, a proto je určen k použití v aplikacích úrovní SIL2 a SIL3.

Nový Liquiphant FTL51 se dodává s mimořádně různorodými volitelnými možnostmi ©Endress+Hauser
Detekce koroze s předstihem s novým Liquiphant FTL51 ©Endress+Hauser
Nový Liquiphant FTL51 ©Endress+Hauser
Nový Liquiphant FTL51 a FTL41 ©Endress+Hauser