Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Setkání inovátorů ve virtuálním prostoru

Skupina Endress+Hauser oceňuje své vynálezce

Na 21. setkání inovátorů skupiny Endress+Hauser se ve virtuálním prostoru sešlo více než 500 inovátorů. Jelikož loňská jubilejní akce musela být kvůli pandemii koronaviru zrušena, v roce 2021 byly přizvány dvě skupiny inovátorů, aby se tak ocenila kreativita a vynalézavý duch společností náležejících ke skupině.

Společnost Endress+Hauser podala v roce 2020 poprvé 276 patentových přihlášek na své nové vynálezy, což je o 42 méně než v předchozím roce. Celková bilance je však i přesto působivá: Počet patentů udělených po celém světě dosáhl nového maxima ve výši 738, což představuje o 61 více než v roce 2019. Portfolio duševního vlastnictví je rovněž rozsáhlejší než kdykoli dříve. Duševní vlastnictví stojící za produkty, řešeními a službami společnosti Endress+Hauser chrání více než 8 900 patentů a patentových přihlášek.

Inovace jako faktor úspěchu

„Skutečnost, že tohoto všeho bylo dosaženo během pandemie koronaviru i přes značné vytížení a dodatečné úkoly, je obrovský úspěch,“ zdůraznila Angelika Andres, podniková ředitelka pro práva na duševní vlastnictví a vedoucí divize duševního vlastnictví celé skupiny. Vedoucí oddělení Dr. Christine Koslowski doplnila: „Probíhalo ladění a testování s rouškami i bez nich, během práce z domova i v dílnách, vždy ale s týmovým duchem a digitálními nástroji.“

„Inovace jsou hnacím prvkem růstu společnosti Endress+Hauser,“ zdůraznil generální ředitel Matthias Altendorf. Pokud nic jiného, digitální nástroje pomohly přemostit fyzickou vzdálenost během pandemie, uvedl dále. „Lidé však potřebují ostatní lidi.“ Virtuální výměna nemůže v dlouhodobém hledisku nahradit osobní setkávání; vztahy a důvěra se budují pouze prostřednictvím přímého kontaktu. Právě z toho důvodu je generální ředitel přesvědčen, že „kooperace, spolupráce a kreativita potřebují fyzickou blízkost.“

Postup v mnoha oblastech

Společnost Endress+Hauser již 20 let podporuje ochranu duševního vlastnictví prostřednictvím svého programu pobídek pro patentová práva. V tomto kontextu každoroční setkání inovátorů nabízí vynálezcům celé skupiny platformu k setkávání a výměně nápadů. Hospodářsky významné patenty a zvláště kreativní vynálezci jsou odměněni cenami. Na této akci stálo na pódiu vítězů virtuálně přibližně 50 zaměstnanců.

„Ve své podstatě spočívá inovace vždy ve výhodě pro zákazníky,“ vysvětlil provozní ředitel Dr. Andreas Mayr. Tato výhoda může být tvořena novými produkty a technologiemi, ale také plynulejší spoluprací nebo rychlejšími vývojovými projekty. Proto společnost Endress+Hauser již po několik let udílí ocenění také za zdokonalení procesů a opětovné využívání dříve vyvinutých řešení. Za tuto oblast byly na setkání inovátorů 2021 oceněny desítky zaměstnanců.

Setkání inovátorů ve virtuálním prostoru ©Endress+Hauser

Vynalézavý duch: Setkání inovátorů Endress+Hauser 2021 se kvůli pandemii koronaviru konalo virtuálně.

Matthias Altendorf na pódiu při setkání inovátorů Endress+Hauser. ©Endress+Hauser

Hnací prvek růstu: Generální ředitel Matthias Altendorf představuje na setkání inovátorů 2021 multisenzorový systém určený k monitoringu fermentačních procesů.

Kontakt