Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Spokojení zákazníci prostřednictvím snadné integrace

Dialog mezi výrobci a uživateli během akce „Open Integration Partner Meeting“ (setkání partnerů pro otevřenou integraci)

35 partnerů pro otevřenou integraci se setkalo u společnosti Endress+Hauser v Reinachu, Švýcarsko, aby zde vůbec poprvé sdíleli své zkušenosti a myšlenky. Nejvýznamnější událostí celé akce byla prezentace od představitelů chemického a farmaceutického průmyslu o tom, jak z partnerského programu těží v průběhu digitalizace svých procesů – a co by rádi viděli v budoucnosti.

Cíl programu otevřené integrace iniciovaného společností Endress+Hauser lze shrnout velmi stručně: snadná, rychlá a na výrobci nezávislá integrace komponent a přístrojů do různých automatizačních systémů. A co je snad ještě důležitější – spokojení zákazníci.

Ačkoli to v teorii zní jednoduše, když se jedná o každodenní provoz, zdaleka tomu tak není. I ti nejzkušenější specialisté na automatizaci mají obrovský respekt před systémy složenými z prvků od různých dodavatelů. To se týká také kompletních řešení „z jediného zdroje“. Konec konců platí, že digitální komunikace – předpoklad širokého využívání stávající inteligence v polních přístrojích a systémech – klade na integraci přísné požadavky.

Svým partnerským programem otevřené integrace společnost Endress+Hauser vybízí dodavatele řídicích technologií, infrastruktury provozních sběrnic, měřicích technologií a systémů pohonů k tomu, aby v zájmu svých zákazníků ještě důsledněji testovali a dokumentovali interakci svých výrobků.

Mezi spolupracující partnery náleží společnosti Auma Riester, Bürkert, Festo, Flowserve, Hima Paul Hildebrandt, Honeywell Process Solutions, Mitsubishi Electric, Pepperl + Fuchs, Phoenix Contact, Rockwell Automation, Schneider Electric a Turck.

Otevřené standardy jako základ

Základem těchto snah jsou otevřené komunikační standardy (Hart, Profibus, Foundation Fieldbus, EtherNet/IP nebo Profinet) a rovněž otevřené integrační standardy (FDT, EDD, FDI). S téměř neomezeným výběrem možností představují referenční topologie praktické kombinace vhodné pro aplikace v chemickém, farmaceutickém, potravinářském a nápojovém, ropném a plynárenském, energetickém či kovodělném průmyslu, v oblasti těžkého strojírenství a úpravy a čištění vody.

Referenční topologie zohledňují typické požadavky průmyslových prostředí, jako například ochranu proti výbuchu, využitelnost technologie a redundanci. Každá topologie je důkladně otestovaná a zdokumentovaná v laboratoři v Reinachu společně s partnery a následně jsou zveřejněna příslušná doporučení.

Zkoušky interoperability tvoří přidanou hodnotu

A jak z partnerského programu otevřené integrace těží zákazníci? Každý problém, který integrační experti odhalí ještě před uvedením do provozu, lze vyřešit při mnohem nižších nákladech v porovnání s nápravou daného problému kdykoli později v provozním prostředí. Zákazníci obdrží konkrétní, ověřená doporučení ohledně automatizace svých systémů, která jednak značně přesahují zavedené testování shody se specifikacemi a testování interoperability a jednak zaručí hladkou integraci. A v neposlední řadě šetří čas i peníze.

V souvislosti s vývojem nových technologií, například IIoT a APL, musí uživatelé čelit novým výzvám, a navíc je větší váha kladena i na testování z hlediska možnosti integrace. Právě proto je tím důležitější, aby partneři pro otevřenou integraci spolupracovali dlouhodobě.

Účastnící se zástupci zákazníků a dodavatelů se v tomto bodě plně shodovali. Kybernetická bezpečnost, další hledisko problematiky propojení jednotlivých prvků v provozech, bude hrát v budoucnosti klíčovou úlohu. Dále se shodli na tom, že bude nezbytné vyvinout účinné strategie, aby bylo možné čelit vstupu nových subjektů do oboru automatizace, jako například IBM a Amazon.

Vývoj řízený požadavky zákazníků

Jedna věc byla během setkání v Reinachu letos v červnu zřejmá: procesní průmysl si žádá otevřené systémy se zaručenou interoperabilitou, a nikoli uzavřená, proprietární řešení. Jeden z uživatelů chce mít jednotný, strukturovaný přístup k statistickým informacím prostřednictvím typových štítků podporujících identifikaci pomocí kódů QR a RFID v souladu s DIN 91406. Standardizovaná diagnostika v souladu s NE 107 je rovněž na předních pozicích pomyslného seznamu přání.

V krátkodobém horizontu chce společnost Endress+Hauser spolupracovat se svými partnery na řešení těchto a dalších otevřených problémů s cílem využít otevřenou integraci k tomu, aby zákazníkům poskytovala ještě vyšší přidanou hodnotu v rámci digitalizace jejich procesů. Společný cíl je následující: spokojení zákazníci, kteří mohou v široké míře a s co nejmenším rizikem využívat příležitosti, které digitalizace přináší.

Dialog mezi výrobci a uživateli na setkání k tématu otevřené integrace v Reinachu, Švýcarsko ©Endress+Hauser

Dialog mezi výrobci a uživateli na setkání k tématu otevřené integrace v Reinachu, Švýcarsko.

Kontakt