Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Endress+Hauser a Hahn-Schickard vytvářejí společné obchodní aktivity

Endress+Hauser BioSense vyvíjí zařízení a metody pro rychlé molekulární analýzy

Zvýšená bezpečnost při výrobě potravin a dalších procesních aplikacích je deklarovaným cílem společných obchodních aktivit mezi společnostmi Endress+Hauser a Hahn-Schickard. Za tímto účelem oba partneři založili společnost Endress+Hauser BioSense GmbH se sídlem v německém Freiburgu. Jejím cílem je umožnit rychlé molekulární analýzy na místě pro detekci bakteriální nebo virové kontaminace ve vodě a nápojích, genetických modifikací v potravinách nebo kontaminovaném mléce.

Poskytovatel služeb výzkumu a vývoje Hahn-Schickard již řadu let úzce spolupracuje s katedrou mikrosystémového inženýrství univerzity ve Freiburgu na vývoji rychlých diagnostických testů, které pomocí přenosných nástrojů dokážou detekovat extrémně malé koncentrace infekčních patogenů. Společné obchodní aktivity si nyní kladou za cíl přenést tuto technologii z oblasti lékařské diagnostiky do aplikací průmyslových procesů a laboratorní automatizace.

Inovativní klastr

Během prvních měsíců bude Endress+Hauser BioSense fungovat v prostorách umístěných na univerzitě a prostorách společnosti Hahn-Schickard. V příštím roce se společnost přesune do univerzitního inovačního centra FRIZ, které je v současné době ve výstavbě v areálu strojní fakulty. Start-up tedy rozšíří aktivity společnosti Endress+Hauser ve Freiburgu, kde již vývojáři pracují na nových technologiích senzorů, biosenzorech a řešeních průmyslu 4.0.

Při vývoji zařízení a metod pro molekulární analýzy pro procesní a laboratorní prostředí bude společnost Endress+Hauser BioSense úzce spolupracovat s IST Innuscreen GmbH v Berlíně, která je rovněž součástí skupiny Endress+Hauser. IST Innuscreen nabízí široké portfolio produktů pro izolaci nukleových kyselin a molekulární diagnostiku a mimo jiné dodává soupravy a testy pro diagnostiku PCR.

Zkušený vedoucí tým

Společný podnik vlastní ze 75 procent společnost Endress+Hauser, zbylých 25 procent vlastní společnost Hahn-Schickard. Dr. Nicholas Krohn, který má rozsáhlé znalosti a zkušenosti v oblasti analýzy potravin, bude generálním ředitelem nové společnosti. Dr. Stefan Burger a Dr. Martin Schulz, dva dlouholetí zaměstnanci společnosti Hahn-Schickard, kteří získali doktorát v oboru molekulární diagnostiky na univerzitě ve Freiburgu, doplní manažerský tým.

Řešení molekulární analýzy pro bezpečnost potravinářských produktů ©Endress+Hauser

Bezpečnost potravinářských výrobků je oblast použití pro řešení molekulární analýzy, která bude vyvíjena společností Endress+Hauser BioSense, společnou obchodní entitou založenou společnostmi Endress+Hauser a Hahn-Schickard.

Kontakt