Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Endress+Hauser vyvíjí systém pro testování hygieny a odpadních vod

Spolupráce s farmaceutickou fakultou

Společnost Endress+Hauser ve spolupráci s farmaceutickou fakultou univerzity FHNW v Muttenzu, Švýcarsko, a společností EnviroChemie, která se zabývá projektováním provozních celků, vyvinula a instalovala dvě testovací platformy do střediska procesních technologií (Process Technology Center – PTC) zmiňované univerzity. Cílem je začlenit tyto platformy do univerzitního výukového, výzkumného a vzdělávacího plánu.

V oblasti hygieny je výzkum a vývoj zaměřen na průtokoměry a další součásti procesních technologií, na které se vztahují přísné požadavky z hlediska jejich čistitelnosti. V tomto směru společnost Endress+Hauser spolupracovala s farmaceutickou fakultou FHNW na konstrukci testovacího systému, který lze používat k vykonávání veškerých běžných čisticích procesů a k vývoji nových čisticích procesů.

Společnost Endress+Hauser poskytla vysoce komplexní automatizační řešení pro platformu na testování odpadních vod. Nejtěžší výzvou byla implementace modulární konstrukce. Výzkumníkům na farmaceutické fakultě FHNW se podařilo propojit mezi sebou jednotlivé procesní kroky. To tento projekt odlišuje od komunálních a průmyslových systémů, které se vyznačují jasně definovanými, samostatnými procesy a procesními kroky. Celý projekt je zřetelně zaměřen na bezpečnost, aby na systému mohli pracovat studenti.

Středisko procesních technologií

Středisko procesních technologií (PTC) univerzity FHNW bylo otevřeno v červnu 2019 jako součást nového projektu výstavby univerzitního areálu v Muttenzu. Tato nová platforma pro vývoj chemických, biotechnologických a environmentálních inženýrských procesů posiluje výzkumné a vývojové aktivity univerzity orientované na budoucí aplikaci výsledků.

Intenzivní zaměření na školení a vzdělávání

Protože Endress+Hauser klade velký důraz na školení a vzdělávání mladých lidí, je společnost zapojena do různých výzkumných a vývojových projektů s místními školicími a vzdělávacími zařízeními po celém světě, včetně úzkých partnerství s 15 vysokými školami a univerzitami po celém světě.

Spolupráce s farmaceutickou fakultou ©Endress+Hauser

Endress+Hauser vyvíjí systém na testování hygieny a odpadních vod ve spolupráci s farmaceutickou fakultou ve Švýcarsku

Kontakt