Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Online nástroje

Adresa, telefony, e-maily

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Zkrácení doby inženýringu zařízení díky vysoké kvalitě dat

Přístup k aktuálním a konzistentním datům o výrobku umožňuje učinit správná rozhodnutí

Při inženýringu nebo zpětném inženýringu procesních aplikací může být zásadní čas potřebný k definování správného měřicího přístroje. Endress+Hauser pomáhá zkrátit dobu inženýringu pomocí moderních nástrojů, čímž zachovává časový i rozpočtový plán projektu.

Výhody

  • Kratší doba detailního inženýringu přístroje

  • Otevřené rozhraní k integraci dat do systémů zákazníka

  • Omezení chyb díky elektronické výměně dat

  • Přenos dat pro kusovník (BOM)

  • Plynulé předání k dalším fázím projektu

Inženýring s plnou dohledatelností

Ať už se zabýváte detailním inženýringem, vytvářením izometrických výkresů, nebo sepisováním kusovníku, můžete se spolehnout na data o přístroji Endress+Hauser. Pomocí našich on-line nástrojů můžete vybrat a dimenzovat nejvhodnější přístrojkonfigurovat jej podle své aplikace . Na základě vytvořeného objednacího kódu výrobku jsou zpřístupněny CAD modely a výkresy přístroje, které lze použít pro plánování a dokumentaci.

Přístup k datům inženýringu v průběhu celého životního cyklu

Údaje o zařízení jsou generovány od prvního dne plánování. V průběhu vašeho projektu jsou všechna data zdokumentována a bezpečně ukládána pro všechny následné procesy. W@M Engineering je navržen tak, aby přenesl definované parametry přístrojů do následujících fází a procesů a tak nabízel kompletní informace v průběhu celého životního cyklu vašeho zařízení.

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Související novinky