W@M Uvedení do provozu – kompletní historie dokumentu

Rychlejší uvádění do provozu a hladké předání dokumentace

Během fáze uvádění do provozu vás podporujeme těmi správnými službami a nástroji, aby byl zajištěn vynikající provoz technických zdrojů a zkrátil se časný nutný pro uvedení do provozu. Nástroj W@M Life Cycle Management poskytuje on-line přístup k aktualizované databázi informací o zařízeních a dokumentaci specifických pracovních zakázek pro účely budoucí údržby vaší instalované základny. Umožňuje vám zpětně sledovat hlavní události (údržba, kalibrace, výměna dílů atd.) a stahovat speciální příručky, parametry pro uvádění do provozu nebo informace o náhradních dílech.

Dokumentace všeho, co musíte certifikovat

Pro přesné uvedení do provozu se veškeré relevantní informace specifikované během inženýringové fáze (např. konfigurační údaje) přenesou a zaznamenají automaticky, čímž se eliminuje ruční zadávání, které je náchylné k chybám. Můžete rovněž chtít zkontrolovat harmonogramy předchozích zásahů údržby, nahrát správný DTM (správce typů zařízení) pro účely konfigurace, porovnat údaje s původním certifikátem o kalibraci nebo vytvořit kopii SOP (standardní provozní postup) – všechny informace a dokumentace jsou dostupné v kterémkoli okamžiku.

Všechny přístroje optimálně zkonfigurované

 • Nejlepší nastavení přístrojů podle podmínek vaší aplikace a specifikace nastavení (přizpůsobení danému účelu)

 • Non-stop přístup k návodům k obsluze a všeobecným nebo specifickým informacím o zařízeních podle výrobního čísla

 • Přímé stahování aktuálních ovladačů zařízení

 • Kontrola předchozích certifikátů a servisních protokolů

 • Obnovení protokolů z kontroly smyček, testů a z kalibrace

 • Stahování a tisk různých certifikátů, například kalibračních, materiálových, ATEX

Výhody

 • Rychlejší uvedení do provozu

 • Optimální nastavení parametrů přístrojů v souladu s požadavky aplikace

 • Správné uvedení do provozu a lepší výkonnost přístrojů a celého závodu

 • Kompletní a bezpečná správa dokumentů včetně vytváření certifikátů

 • Shoda s příslušnými kvalitativními normami

 • Minimalizace potřeby časově náročného testování