W@M Operations – data pro optimalizaci údržby

Zlepšete údržbu přístupem k důležitým informacím o provozních zdrojích

Jasná podoba a podrobné znalosti vašich instalovaných přístrojů jsou solidním základem pro strategii proaktivní údržby. Relevantní a automaticky aktualizované informace o provozních zdrojích umožňují neustále zlepšovat provozní proces. Kombinace dat z provozů a procesů zařízení vytváří informace, které vám umožní se rozhodnout o opatřeních ke snížení nákladů zařízení, zvýšit využitelnost zařízení a zvýšit shodu dodržování předpisů.

Správné informace ve správný čas

Potřebujete-li najít informace ke zlepšení správy náhradních dílů, ke sledování historie záznamů klíčových událostí o přístrojích nebo k monitorování kritických stavů, aktuální informace o provozních zdrojích jsou vždy rychle k dispozici. Webové nástroje vám umožní spravovat provozní informace kdykoliv nebo na kterémkoliv místě. V kombinaci se softwarem pro správu provozních zdrojů a zákaznickými službami vám tyto nástroje umožní optimalizovat vaše každodenní úkoly údržby.

Efektivně spravujte své údržbové aktivity

  • Přenos dat o inženýringu, zásobování a uvádění do provozu do provozních operací

  • Ukládejte bezpapírově dokumentaci a informace o zařízeních

  • Rychle načtěte informace o provozních zdrojích

  • Získejte přehled o aktuálním stavu vašich instalovaných přístrojů

  • Vysledujte události a data o uvedení do provozu, kalibraci a údržbě

Výhody

  • Nepřetržité aktuální údaje o zařízeních a v průběhu celého životního cyklu vašich instalovaných přístrojů

  • Minimalizované prostoje a chyby zařízení s účinným monitorováním vašich instalovaných přístrojů

  • Komplexní informace o provozních zdrojích pro spolehlivé plánování

  • Zvýšená kvalita výroby a bezpečnost díky transparentním údajům

  • Shoda prostřednictvím snadno přístupných zpráv a certifikátů

Švýcarská společnost si užívá výhod objednáváním přístrojů Endress+Hauser on-line a přístupem k aktuálním informacím o provozních zdrojích.

Stahování