Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

W@M Operations – data pro optimalizaci údržby

Zlepšete údržbu přístupem k důležitým informacím o provozních zdrojích

Jaká data požadujete ve vztahu k nainstalované základně?
W@M Operations je určen pro inženýry, kteří vyžadují proaktivní strategii údržby, jasný obraz a podrobné znalosti o nainstalované základně Kombinace dat z provozů a procesů zařízení vytváří informace, které vám umožní se rozhodnout o opatřeních ke snížení nákladů zařízení, zvýšit využitelnost zařízení a zvýšit shodu dodržování předpisů.

Správné informace ve správný čas

Přístup k relevantním informacím o aktivech zlepšuje provozní procesy na udržitelném základě:

 • Ve správě náhradních dílů

 • Při sledování historických záznamů nebo

 • Při sledování kritičnosti

Webové nástroje vám umožní spravovat provozní informace kdykoliv nebo na kterémkoliv místě. V kombinaci se softwarem pro správu provozních zdrojů a zákaznickými službami vám tyto nástroje umožní optimalizovat vaše každodenní úkoly údržby.

Efektivně spravujte své údržbové aktivity

 • Přenos dat o inženýringu, zásobování a uvádění do provozu do provozních operací

 • Ukládejte bezpapírově dokumentaci a informace o zařízeních

 • Rychle načtěte informace o provozních zdrojích

 • Získejte přehled o aktuálním stavu vašich instalovaných přístrojů

 • Vysledujte události a data o uvedení do provozu, kalibraci a údržbě

Výhody

 • Nepřetržité aktuální údaje o zařízeních a v průběhu celého životního cyklu vašich instalovaných přístrojů

 • Komplexní informace o provozních zdrojích pro spolehlivé plánování

 • Minimalizované prostoje a chyby zařízení s účinným monitorováním vašich instalovaných přístrojů

 • Zvýšená kvalita výroby a bezpečnost díky transparentním údajům

 • Shoda prostřednictvím snadno přístupných zpráv a certifikátů

Švýcarská společnost si užívá výhod objednáváním přístrojů Endress+Hauser on-line a přístupem k aktuálním informacím o provozních zdrojích.

Stahování