Zařízení pro automatický odběr vzorků vody
pro Ameriku
Liquistation CSF34

Automatický vzorkovač vody Liquistation CSF34 odpovídá předpisům USA a Kanady. ©Endress+Hauser

Liquistation CSF34 je automatický vzorkovač vody pro sledování čistíren odpadních vod, kanalizačních systémů, povrchové vody a průmyslových procesů v souladu s předpisy USA a Kanady.

Technologie Heartbeat umožňuje stavově orientovanou údržbu automatického vzorkovač vody. ©Endress+Hauser

Technologie Heartbeat umožňuje stavově orientovanou údržbu automatického vzorkovač vody.

Vakuový vzorkovač CSF34 poskytuje přesné objemy a vysokou rychlost dopravy vzorků. ©Endress+Hauser

Liquistation CSF34 s vakuovým čerpadlem. Používá se pro většinu standardních aplikací odběru vzorků, protože poskytuje přesné, opakovatelné objemy a vysokou rychlost dopravy vzorků.

Peristaltický vzorkovač CSF34 umožňuje cyklické mytí sacího potrubí a variabilní objemy vzorků. ©Endress+Hauser

Liquistation CSF34 s peristaltickým čerpadlem. Tato verze je doporučena pro cyklické mytí sacího potrubí nebo variabilní objemy vzorků.

Plně automatizovaný odběr vzorků v aplikacích vodohospodářství, odpadní vody a průmyslu

Bezpečný a snadný odběr vzorků. Liquistation CSF34 vyhovuje severoamerickým předpisům v oblasti vodohospodářství, je vybaven systémem chlazení zabezpečeným pro případ selhání a krytem odolným proti vandalismu, a tím zaručuje vynikající uchování vzorků. Snadné programování vzorků s naváděním podle menu a údržba bez nářadí šetří váš čas při každodenních úkolech. Liquistation lze kdykoli upgradovat na kompletní měřicí stanici a poskytuje možnost řešit budoucí požadavky moderního monitoringu životního prostředí, čímž poskytuje možnost řešit budoucí požadavky.

 • Výhody

  • Automatický odběr vody je v plném souladu s předpisy USA a Kanady a normou ISO 5667

  • 100% adaptabilní pro všechny úkoly sledování od časově nebo průtokově řízeného odběru po odběr podle konkrétní události

  • Připojením až čtyř senzorů Memosens lze vzorkovač...

 • Oblast použití

  Liquistation CSF34 je určen pro trhy v USA, Kanadě a Mexiku. Je vhodný pro následující aplikace:

  • Obecní a průmyslové čistírny odpadních vod

  • Monitorování dešťové vody, povodí a řek

  • Zdrojová voda

  • Laboratoře a vodohospodářské orgány

  • Stanovení celkových...

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification

Stahování