Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Automatické vzorkovače na ČOV, v kanalizaci, v řekách, v povrchových a přívalových vodách

Automatické vzorkovače

Přístroje pro mobilní a stacionární vzorkování odpadních, přívalových a povrchových vod

Existují dobré důvody pro odběr vzorků. Často se jedná o zákonný požadavek, ale vzorkovače pomáhají chránit povrchové vody, sledovat procesy čištění odpadních vod nebo identifikovat zdroje znečištění kanalizace. Naše automatické vzorkovače představují chytrý a osvědčený způsob odběrů vzorků. Tyto plně automatizované systémy pracují na průmyslových a městských čistírnách odpadních vod a používají je vodohospodářské orgány a zákazníci z průmyslu, pokud je požadován spolehlivý odběr jako klíčová součást technologie.

Naše automatické vzorkovače jsou vhodné pro řadu aplikací, jako například:

 • Odběr vzorků vody

 • Odběr vzorků přívalových vod

 • Odběr vzorků povrchové vody

 • Odběr vzorků z řek

 • Odběr vzorků z vrtů a studní

 • Monitoring povodí

 • Monitoring procesní vody

 • Vzorkování produktů pro ověření kvality

 • Odběr vzorků odpadních vod

 • Odběr vzorků z kalu po předběžné úpravě

 • Monitoring kanalizačních systémů

Klepněte na následující tlačítko a objevte naše portfolio přenosných a stacionárních vzorkovačů.

Automatický stacionární venkovní vzorkovač na ČOV Liquistation CSF48. ©Endress+Hauser

Automatický stacionární venkovní vzorkovač na ČOV Liquistation CSF48.

Automatický přenosný vzorkovač říční vody Liquiport CSP44. ©Endress+Hauser

Automatický přenosný vzorkovač říční vody Liquiport CSP44.

Automatické vzorkovače na ČOV, do kanalizace, pro řeky a povrchové nebo dešťové vody ©Endress+Hauser

Automatické vzorkovače Liquistation a Liquiport s výběrem konfigurací láhví a hadic.

Časově řízené vzorkování vod

Vzorkování vod pomocí našich automatických vzorkovačů je snadné a absolutně spolehlivé: stačí zadat požadovaný časový interval a objem jednotlivých vzorků v menu a vzorkovač zajistí zbytek – v plném souladu s vodohospodářskými předpisy. Naše stacionární vzorkovače efektivně uchladí odebrané vzorky a jsou zabezpečené proti vandalismu. Je to důležité pro předložení požadované evidence úřadům.

Proporční vzorkování vod podle průtoku

Naše automatické vzorkovače jsou osazeny převodníkem pro externí analogové a pulzní signály, např. z průtokoměrů. Tímto způsobem lze vzorkování přizpůsobit aktuálnímu průtoku včetně tzv. „C“ odběru. Provozovatelé tak mohou mít stálý podrobný přehled o všech přítocích.

Vzorkování vod podle specifické události

Pokud jsou automatické vzorkovače rozšířeny o analytické senzory, dokáží detekovat vysoké specifické zatížení a aktivovat automaticky odběr. Toto vzorkování spouštěné specifickými událostmi poskytuje spolehlivou evidenci špičkových zatížení např. na přítoku ČOV. V kanalizaci pak automatické vzorkovače umožňují včasnou detekci špičkového zatížení, které je možno např. nasměrovat do retenčních nádrží dříve, než dojde k přetížení ČOV.

Výhody

 • Flexibilní vzorkovací programy v automatických vzorkovačích umožňují odebírat vzorky podle času, podle události a rovněž proporčně. Vzorky jsou ukládány do individuálně přiřazovaných vzorkovnic.

 • Naše stacionární vzorkovače Liquistation jsou vybaveny chladicím systémem se zajištěním pro případ selhání a ochranným krytem proti vandalizmu, které vzorkům vod zaručují vynikající úroveň bezpečnosti.

 • Přenosný vzorkovač Liquiport se dokonale hodí pro mobilní odběry povrchových nebo říčních vod, vody z vrtů nebo monitoring kanalizace. S integrovaným akumulátorem je umožněn nezávislý provoz i v odlehlých oblastech.

 • Naše automatické vzorkovače jsou již vybaveny převodníkem. Připojte senzor pH, vodivosti, kyslíku, zákalu nebo další senzory a získáte plně automatizovanou měřicí stanici, např. pro monitoring povrchových nebo odpadních vod.

 • Když jsou naše automatické vzorkovače instalovány na přítoku i na odtoku ČOV, můžete s jejich pomocí vyhodnocovat a kalkulovat, s jakou účinností byly rozloženy znečišťující látky a kolik energie se spotřebovalo.