Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
ORP senzory a převodníky pro všechna odvětví

ORP senzory a převodníky

Produkty pro efektivní měření ORP ve všech průmyslových odvětvích

Spolehlivé ORP senzory a převodníky poskytují informace o trendech ohledně dezinfekčních schopností v pitné vodě nebo plaveckých bazénech, pro řízení provzdušňování v ČOV a pro detoxikaci lázní pro galvanické pokovování nebo pro čištění kouřových plynů. Nabízíme obsáhlé portfolio produktů pro standardní nebo hygienické aplikace a pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Stiskněte následující tlačítko a zjistěte více o ORP senzorech, převodnících, armaturách a řešeních pro kalibraci.

Jak vybírat ORP elektrody

Naše ORP senzory a převodníky se používají v mnoha odvětvích. Mezi ně patří: chemický, energetický, farmaceutický, papírenský průmysl, vodohospodářství a úprava odpadních vod. Výběr senzorů závisí na dané aplikaci. Sondy ORP se zlatými elektrodami jsou vhodné pro oxidační procesy, např. oxidace kyanidů nebo měření ozónu. Platinové elektrody se používají v redukčních procesech, jako například redukce chromanů nebo dávkování chloru. Diafragmu ORP elektrody a referenční systém vyberte podle svých potřeb.

ORP senzory a převodníky pro všechna odvětví ©Endress+Hauser

Měření ORP

Oxidačně-redukční potenciál představuje měrnou jednotku aktivity elektronů ve vodných médiích. Elektroda z ušlechtilého kovu (stříbro, zlato nebo platina) slouží jako měřicí prvek, ke kterému se váží aktivní elektrony. Potenciál měřený na této elektrodě je závislý na počtu aktivních elektronů v médiu. ORP sondy obsahují integrovaný referenční systém stříbro / chlorid stříbrný (Ag/AgCl), který slouží jako referenční elektroda s konstantním potenciálem.

Hodnota ORP se vypočítá z rozdílu potenciálů mezi referenčním a měřicím systémem podle Nernstovy rovnice. Uvádí se v mV.

Jelikož oxidačně-redukční potenciál je tvořen všemi redox páry, je hodnota ORP sumární parametr, který neposkytuje informace o obsahu nebo koncentraci jednotlivých látek v médiu. Redox hodnota závisí na teplotě, kterou je třeba vždy uvádět, aby bylo možné jednotlivá měření porovnávat.

Princip měření ORP ©Endress+Hauser

Výhody

  • Naše převodníky a ORP senzory splňují požadavky od základních funkcí až po multiparametrová měření. Naše portfolio zahrnuje kombinované pH/ORP senzory, které poskytují hodnoty pH a ORP pro detailní přehled o procesu a možnost měření hodnoty rH.

  • Nabízíme vysoce kvalitní ORP pufry, ORP roztoky a ORP standardy pro kalibraci ORP a justaci hodnot ORP.

  • Různé typy elektrod spolu s širokým výběrem referenčních systémů s diafragmami jako PTFE odpuzujících nečistoty přes rychlé keramické až po otevřené diafragmy odolné proti zanášení.

  • Nabízíme armatury na měření ORP pro všechny obory použití: armatury pro pevnou instalaci, ponorné armatury, průtočné armatury a retrakční armatury.

  • Automatizované systémy pro kalibraci, justaci a čištění zaručují optimální výkonnost ORP senzorů a převodníků v chemických procesech.