Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Analyzátory tvrdosti, železa, křemíku, chromanů nebo sodíku v oblasti úpravy a čištění vody a v energetickém průmyslu

Analyzátory křemíku, železa, chromanů, tvrdosti a sodíku

Produkty pro vysoce přesné analýzy v oblasti úpravy pitné a užitkové vody a v energetickém průmyslu.

Dodavatelé pitné vody a minerální vody, uživatelé procesní vody nebo manažeři čistíren odpadních vod musejí přesně vědět, jaké látky jsou ve vodě rozpuštěné, aby zajišťovali zdraví spotřebitelů, chránili majetek spojený s vysokými kapitálovými investicemi, dosahovali bezpečných procesů a optimalizovali ochranu životního prostředí. Nutshell: Naše analyzátory tvrdosti vody, železa, chromu, hliníku a sodíku zajišťují kvalitní kvalitu vody ve všech aplikacích. Chcete-li se dozvědět více o naší široké řadě analyzátorů kovů, klikněte na tlačítko níže.

Aplikace pro pitnou vodu

Pitná voda, minerální voda, pramenitá voda a balená voda nejenže musí být sterilní a neznečištěná, ale musí rovněž dobře chutnat a být esteticky lákavá. To je důvodem k tomu, proč národní a mezinárodní orgány, jež mají v kompetenci kvalitu vody, stanovují přísné limitní hodnoty pro látky, které jsou škodlivé lidskému zdraví, jako například jako například chrom a hliník, a látky, které mají negativní vliv na chuť vody, jako například železo, hořčík a sodík. Analytické přístroje poskytují informace nezbytné k zajišťování vysoké kvality vody.

Aplikace pro procesní vodu

Procesní voda tvoří přibližně jednu čtvrtinu celkové spotřeby vody. Procesní voda se používá pro galvanizaci, zpracování kovů, výrobu páry a pro řadu dalších účelů. Kontaminace křemíkem nebo vysoká tvrdost mohou způsobit poškození technologických celků nebo vytvářet nánosy. Sloučeniny šestimocného chromu jsou vysoce toxické a za žádných okolností se nesmí dostat do povrchových vod. Z tohoto důvodu jsou vyžadovány efektivní nástroje pro monitorování kvality vody používané pro technologii a napájecí a chladicí vody v energetice.

Koncentrace kovů v kapalině se stanovuje kolorimetricky. Tato videoukázka vás s tímto principem měření seznámí a ukáže způsob jeho fungování.

Naše portfolio analyzátorů kovů

 • Analyzátor křemíku (křemičitanů)

 • Analyzátor železa

 • Analyzátor tvrdosti

 • Analyzátor chromanů

 • Analyzátor hliníku

 • Analyzátor hořčíku

 • Analyzátor mědi

Analyzátory využívající kolorimetrický princip

Kolorimetrická analýza je založena na měření absorbance neboli útlumu světla o specifické vlnové délce. Do vzorku se přidávají reagencie, se kterými analyzovaný parametr vytvoří specifickou barvu. Intenzita dané barvy se poté měří fotometrickou metodou. Detektory hodnotí rozdíl mezi intenzitou emitovaného a dopadajícího světla. Specifická absorpce je úměrná koncentraci barevného produktu a je dána přednastavenými kalibračními křivkami.

Princip kolorimetrického měření ©Endress+Hauser

Výhody

 • Naše analyzátory tvrdosti vody, železa, chromanů a hliníku využívají standardizované kolorimetrické metody. Jejich měření lze přímo srovnávat s laboratorními výsledky.

 • Nabízíme veškeré potřebné chemikálie:
  – činidla a standardní roztoky pro měření tvrdosti: komplexometrická metoda
  – činidla pro měření železa: ferrozinová metoda
  – činidla pro měření chromanů: difenylkarbazidová metoda
  – činidla pro měření hliníku: pyrocatecholová metoda

 • Všechna činidla potřebná pro analýzu kovů jsou kvůli zajištění dlouhé doby skladovatelnosti dodávána v podobě „ready-to-prepare“. Dodávají se kompletně s požadovanými bezpečnostními listy (MSDS).

 • Naše systémy spolehlivé přípravy vzorků ve všech aplikacích disponují automatickým zpětným proplachem pomocí vzduchu, vody nebo čisticího prostředku.

 • Naše analyzátory Liquiline System CA80 nabízejí snadné ovládání i možnost servisu. Navíc je lze propojit s až čtyřmi senzory Memosens, čímž je zajištěn ještě detailnější přehled o procesu, aniž by bylo třeba dalších měřicích přístrojů.