Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Kyslíkové senzory a převodníky pro všechna odvětví

Kyslíkové senzory a převodníky

Výrobky pro vysoce přesné měření kyslíku ve všech odvětvích

Měření rozpuštěného kyslíku má zásadní význam pro zajištění jakosti a řízení procesů v řadě aplikací, jako např. řízení aerace, fermentace nebo inertizace. Nabízíme instrumentaci pro spolehlivou a přesnou analýzu kyslíku ve všech rozsazích měření od stopových po vysoké koncentrace a pro všechny podmínky, jako např. prostředí s nebezpečím výbuchu nebo hygienické procesy. Klepnutím na tlačítko níže se seznámíte s naší širokou nabídkou senzorů a převodníků rozptýleného kyslíku.

Jak vybírat kyslíkové senzory

Kyslíkové senzory a převodníky se používají např. ve vodárenství a odpadních vodách, v průmyslu chemie, energetice, life sciences, farmacii, potravinách a nápojích a chovu ryb. Výběr senzorů závisí na vašich požadavcích: ampérometrické kyslíkové senzory měří přesně a lineárně od stopové po vysoké koncentrace. Vyžadují však pravidelnou údržbu. Výhodou optických kyslíkových senzorů je rychlá dostupnost stabilních měřených hodnot a prakticky bezúdržbový provoz.

Koncentraci kyslíku rozptýleného v kapalině lze stanovit na principu ampérometrického nebo optického měření. Toto video ukazuje, jak tyto principy měření fungují.

Měření kyslíku s ampérometrickými senzory

Ampérometrické kyslíkové sondy obsahují pracovní a referenční elektrody. Obě elektrody jsou přímo napájeny z převodníku a ve společném prostoru jsou umístěny v elektrolytu. Kyslík prostupuje z média do elektrolytu membránou a generuje proud na pracovní elektrodě. Referenční elektroda udržuje systém v chodu na základě chemicky ekvivalentní reakce. Výsledný proud je úměrný parciálnímu tlaku kyslíku v médiu.

Princip ampérometrického měření kyslíku ©Endress+Hauser

Měření kyslíku s optickými senzory

Optické kyslíkové sondy využívají metodu vyhasnutí fluorescence a obsahují LED, fotodiodu a oddíl pro separaci média, který je pokryt vrstvou propouštějící kyslík. Vrstva obsahuje markerové molekuly, které jsou vybuzovány oranžovým světlem a reagují tmavě červeným fluorescenčním světlem. Kyslíkové molekuly se připojují k markerovým molekulám a tlumí (zhášejí) fluorescenční světlo. Fotodioda následně měří intenzitu světla, která odráží parciální tlak kyslíku v médiu.

Princip optického měření kyslíku ©Endress+Hauser

Kompenzace stárnutí elektrody nebo LED

S postupem času může každý kyslíkový senzor trpět projevy stárnutí, které zkreslují měření:

  • Referenční elektroda ampérometrických sond se může zanést vrstvou bromidu stříbrného, která snižuje účinné napětí.

  • Měřicí LED optických sond může ztrácet intenzitu.

Pro kompenzaci těchto vlivů nabízíme ampérometrické senzory s přídavnou referenční elektrodou a optické senzory s referenční LED. Naše senzory tak zaručují přesné a spolehlivé hodnoty v dlouhodobém horizontu.

Princip ampérometrického měření kyslíku s referenční elektrodou ©Endress+Hauser
Princip optického měření kyslíku s referenční svítivou diodou ©Endress+Hauser

Výhody

  • Nabízíme kyslíkové senzory a převodníky, které splňují veškeré požadavky od základních funkcí po vícekanálové a víceparametrické měření.

  • Naše kyslíkové převodníky zpracovávají měřený signál každého kyslíkového senzoru a zobrazují jej podle vašich požadavků: jako parciální tlak kyslíku, koncentraci kyslíku nebo procentuální nasycení kyslíku.

  • Naše sondy pro měření rozpuštěného kyslíku zaručují plnou flexibilitu z hlediska instalace do kanálů, nádrží in-line do potrubí nebo průtočně.

  • Vyberte si ze široké nabídky armatur pro všechny oblasti použití: pevné montážní armatury, ponorné armatury, průtočné a retrakční armatury.

  • Jednoduché kapalné standardy pro kalibrace kyslíku pomáhají spolehlivě validovat a kalibrovat kyslíkové senzory včetně nuly každého kyslíkového senzoru.