Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Senzory a převodníky vodivosti pro všechna odvětví

Senzory a převodníky vodivosti

Výrobky pro vysoce přesné měření vodivosti ve všech odvětvích

V mnoha aplikacích má měření vodivosti zásadní význam pro řízení procesů, monitorování produktů a vody nebo zjišťování netěsností. Nabízíme spolehlivou a přesnou instrumentaci pro všechny rozsahy a podmínky měření, jako např. ultračisté vody, cykly CIP, výbušná prostředí nebo hygienické procesy. Klepnutím na tlačítko níže se seznámíte s naší širokou nabídkou konduktivních a toroidních senzorů a převodníků vodivosti a užitečných kalibračních nástrojů.

Jak vybrat senzor vodivosti

Senzory a převodníky vodivosti se používají v mnoha odvětvích, jako např. v potravinách a nápojích, v průmyslu chemie, energetice, life sciences, farmacie a vodárenství. Výběr senzorů závisí na použití a rozsahu vodivosti. Pro měření nízké vodivosti v čisté a ultračisté vodě zvolte konduktivní senzory. Toroidní senzory používejte v médiích s vysokou vodivostí (např. mléko, pivo, zásady, kyseliny, solanka) a čtyřelektrodové senzory v případech, kdy je požadován široký rozsah měření (např. fázová separace).

Konduktivita (měrná elektrická vodivost) kapaliny se stanoví na základě konduktivní (kontaktní) nebo toroidní (indukční) vodivosti. Toto video ukazuje, jak fungují tyto principy měření.

Měření čtyřelektrodové vodivosti je vhodné pro široké rozsahy měření nebo v případech velmi vysoké koncentrace iontů v kapalinách. Toto video ukazuje princip měření.

Měření konduktivní vodivosti konduktivními senzory

Sondy vodivosti mají dvě elektrody, které jsou umístěny naproti sobě. Na elektrody je přivedeno střídavé napětí, které v médiu generuje elektrický proud. Intenzita proudu závisí na množství volných aniontů a kationtů v médiu, které se pohybují mezi oběma elektrodami. Čím více volných aniontů a kationtů kapalina obsahuje, tím vyšší je elektrická vodivost a elektrický proud. Jednotkou vodivosti je „siemens na metr“.

©Endress+Hauser

Měření konduktivní vodivosti čtyřelektrodovými konduktivními senzory

Vysoká koncentrace iontů v médiu vede ke vzájemnému odpuzování iontů, a tedy k omezení proudu – tzv. polarizační efekt. Ten může ovlivnit přesnost měření konduktivních sond. Čtyřelektrodové senzory mají dvě elektrody, které jsou bez proudu, a proto nejsou polarizačním efektem ovlivněny. Měří potenciálový rozdíl v médiu. Připojený převodník využívá naměřeného potenciálového rozdílu a proudu k výpočtu hodnoty vodivosti.

Princip měření čtyřelektrodové konduktivní vodivosti ©Endress+Hauser

Měření konduktivní vodivosti toroidními/indukčními vodivostními senzory

Toroidní sondy obsahují vysílací a přijímací cívku a měří vodivost v několika krocích:

 1. Oscilátor generuje ve vysílací cívce střídavé magnetické pole, které v médiu indukuje napětí.

 2. Kationty a anionty média se začnou pohybovat a vytvářejí střídavý proud.

 3. Indukuje se tak střídavé magnetické pole a proud, který protéká v přijímací cívce.

Intenzita proudu a vodivost se zvyšují s množstvím volných iontů v médiu.

Princip měření indukční vodivosti ©Endress+Hauser

Výhody

 • Nabízíme užitečné kalibrační nástroje a standardy pro kalibraci vodivosti pro přesné měření.

 • Přesná konstanta cely každého senzoru se měří a certifikuje ve výrobě.

 • Naše nabídka senzorů a převodníků vodivosti zahrnuje veškeré rozsahy měření vodivosti a veškerá běžně používaná procesní připojení.

 • Kompaktní zařízení tvořená senzorem a převodníkem jsou optimální pro odvětví potravin a nápojů.

Stahování

  Měření vodivosti v průmyslových procesech.

  Výběrová a inženýrská příručka pro různá průmyslová odvětví a aplikace.