Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Senzory a převodníky zákalu pro pitné, procesní a odpadní vody v úpravnách a čistírnách

Senzory a převodníky zákalu

Výrobky pro spolehlivé měření zákalu a nerozpuštěných látek ve všech průmyslových odvětvích

Měření zákalu má zásadní význam pro zajišťování jakosti a řízení procesů v nejrůznějších aplikacích, jako např. výroba pitné vody, monitorování odpadních vod a měření koncentrace kalu v čistírnách odpadních vod, monitorování odtoku do mořské vody v odsolovacích projektech či zjišťování ztrát produktů v mlékárnách. Klepnutím na tlačítko níže zjistíte, jak mohou naše senzory a převodníky zákalu a nerozpuštěných látek podpořit vaši aplikaci.

Jaké senzory zákalu zvolit

Naše senzory a převodníky zákalu se používají ve vodárenství a odpadních vodách, v průmyslu chemikálií, energetice, potravinách a nápojích, life sciences atd. Výběr senzorů závisí na použití: pro média s nízkým zákalem, např. pitnou vodu, zvolte nefelometrické senzory. Pro měření vysokého zákalu, např. v odpadních vodách, použijte senzory nerozpuštěných látek. Pro aplikace s extrémně proměnlivými hodnotami zákalu použijte absorpční senzory, které poskytují jednoznačné výsledky měření, např. pro spolehlivé zjišťování ztrát produktu.

Senzory a převodníky zákalu pro pitné, procesní a odpadní vody v úpravnách a čistírnách ©Endress+Hauser

Zákal je zákal kapaliny způsobené suspendovanými částicemi. Toto video ukazuje, jak fungují principy měření zákalu.

Měření nerozpuštěných látek

Senzory pevných částic nebo senzory rozptýlených částic využívají metody zpětně rozptýleného světla. Jsou vybaveny LED lampou a dvěma světelnými detektory umístěnými v úhlech 90 a 135 stupňů. Částice v médiu působí odraz světla vyzařovaného lampou. Zákal nebo koncentrace nerozpuštěných látek v médiu se vypočítá z intenzity světla dopadajícího na detektory. Převodník zobrazuje hodnotu nerozpuštěných látek v požadovaných jednotkách, jako např. g/l nebo % TS.

Princip měření nerozpuštěných látek ©Endress+Hauser

Měření zákalu s nefelometrickými senzory

Senzory pracující na principu nefelometrie měří zákal podle ISO 7027 / EN 27027. Jsou vybaveny IČ LED zdrojem a detektorem, který je umístěn v úhlu 90 stupňů. IČ lampa vysílá do média světelný paprsek, který po nárazu na částici v definované oblasti vytváří odražené světlo. Detektor přeměňuje přijaté světlo dané intenzity na elektrický signál. Tento signál je potom převeden na hodnotu zákalu, kterou převodník zobrazuje v požadovaných jednotkách.

Princip nefelometrického měření zákalu ©Endress+Hauser

Měření zákalu s absorpčními senzory

Zařízení pro měření absorpčního zákalu měří absorbanci světla částicemi v médiu. Jsou vybavena LED lampou a světelným detektorem, který je umístěn přímo proti lampě. Částice v médiu mezi nimi tlumí vyzařované světlo, které detektor nejprve přeměňuje na elektrický signál a následně na hodnotu zákalu. Naše pokročilé senzory jsou vybaveny druhým detektorem, který používá jinou vlnovou délku a zlepšuje tak spolehlivost měření.

Princip absorpčního měření zákalu ©Endress+Hauser

Výhody

  • Pro měření zákalu vám poskytneme kompletní sortiment nástrojů: zařízení pro měření zákalu, nerozpuštěných látek s příslušnými převodníky zákalu a příslušenstvím.

  • Naše sondy pro měření zákalu vám zaručují naprostou flexibilitu. Instalujte je přímo do potrubí nebo do průtočné armatury s inline měřením bez ztráty produktu nebo pomocí držáku do jakéhokoli otevřeného kanálu, jímky nebo nádrže.

  • Naše převodníky zákalu zpracovávají naměřený signál každého zařízení pro měření zákalu a zobrazují jej podle vašich požadavků: jako FNU (Formazin Nephelometric Unit), FTU (Formazin Turbidity Unit), NTU (Nephelometric Turbidity Unit) a další.

  • Senzory zákalu se validují a kalibrují pomocí chytrých pevných referenčních standardů: postup je jednoduchý a nevyžaduje použití žádné kapaliny, např. formazinu.

  • Vybírejte ze široké nabídky armatur pro měření zákalu: pevné montážní armatury, ponorné armatury, průtočné a retrakční armatury.