Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Odolné teploměry do náročných prostředí

Odolné teploměry

Odolné teploměry do náročných prostředí

Bezpečné monitorování procesních teplot v náročných aplikacích, například v ropném a plynárenském průmyslu.
Robustní teploměry jsou určené k použití v náročných a bezpečnostních aplikacích, např. v chemickém, ropném, plynárenském a energetickém průmyslu. Teploměry splňují díky různým certifikátům a zkouškám příslušné požadavky na bezpečnost. Použití převodníku vede k vyšší přesnosti a spolehlivosti ve srovnání s přímo zapojenými senzory.

Popis sortimentu

Naše obrovské portfolio odolných teploměrů zahrnuje:

  • teploměry s displejem, nebo bez něj

  • závitové, svírací a přírubové procesní připojení

  • prefabrikované ochranné jímky s přírubou, nebo bez ní

  • teploměry pro zašroubování do stávající ochranné jímky

  • ochranné jímky z jednolitého tyčového materiálu

  • teploměry bez ochranné jímky – pro přímý kontakt s médiem

Teploměr Omnigrad S TMT142R RTD, displej polního převodníku ©Endress+Hauser

V procesní automatizaci se jako standardní osvědčily dva principy měření teploty:

RTD – odporové teplotní senzory: princip měření

Odporové teplotní senzory mění elektrický odpor se změnou teploty. Jsou vhodné pro měření teplot od −200 °C do přibl. 600 °C a vyznačují se vysokou přesností měření a dlouhodobou stabilitou. Nejčastěji používaný senzor je Pt100. RTD senzory Endress+Hauser standardně splňují třídu přesnosti A normy IEC 60751.

TC – termočlánky: princip měření

Termočlánek je komponenta vyrobená ze dvou různých kovů spojených na jednom konci. Jsou-li spojení a volné konce vystaveny různým teplotám, je na otevřeném konci působením Seebeckova jevu vyvolán elektrický potenciál (termoelektrická síla). Pomocí tzv. termočlánkových referenčních tabulek (viz IEC 60584) lze vypočítat teplotu na spojení (bod měření).

Termočlánky jsou vhodné pro měření teploty v rozsahu od 0 °C do +1 800 °C. Vyznačují se krátkou dobou odezvy a vysokou odolností proti vibracím.

Výhody

  • Vysoce přesné v celém rozsahu provozních teplot

  • Schválení: ATEX (EEx i.a., EEx d a odolnost proti vznícení prachu), CSA (IS, NI, XP a DIP)

  • Volitelné certifikáty materiálových zkoušek: norma NACE MR0175, kapilární zkouška s barevnou indikací, certifikát o rentgenové zkoušce, zkouška těsnosti héliem, tlaková zkouška, ...

  • Výpočet ochranné jímky: výpočet ochranné jímky podle ASME PTC 19.3 a DIN 43772 s využitím specifických hodnot tlaku, teploty a průtoku v aplikaci zákazníka