Ruční komunikátory

Ruční komunikátory pro zprovozňování a údržbu polních přístrojů

Ruční komunikátory Field Xpert jsou robustní mobilní počítače, které umožňují snadný místní přístup k polním přístrojům prostřednictvím spojení Bluetooth nebo wifi. Jsou navrženy pro použití se sběrnicovými přístroji HART a FOUNDATION a lze je používat pro nastavení, odstraňování chyb a analýzu zařízení. Podle příslušné verze mohou rovněž číst identifikační návěstí bezdrátových zařízení RFID NFC. Field Xpert lze rovněž připojovat k databázi přístrojů Endress+Hauser a stahovat na místě návody, certifikáty a kalibrační data přístrojů.

Field Xpert systémová architektura ©Endress+Hauser

Systémová architektura Field Xpert

Princip činnosti: připojení přístroje

Field Xpert se připojuje k polnímu přístroji jedním nebo dvěma způsoby. Pro polní připojení se používá buď modem HART, nebo FF/Bluetooth. Pro síťové připojení je zapotřebí rozhraní wifi a přístup k přístroji je zajištěn prostřednictvím sběrnice FOUNDATION nebo brány HART. Rozhraní USB umožňuje archivaci konfiguračních dat zařízení na počítači.

Konfigurační software zařízení Xpert

Field Xpert může být vybaven softwarem Xpert sběrnicového zařízení HART a/nebo FOUNDATION. Kromě konfigurace přístroje umožňuje diagnostiku přístroje podle normy NAMUR NE 107 a porovnávání konfigurací. Přístup k databázi přístrojů Endress+Hauser umožňuje stahování návodů a dalších dat po celou dobu životnosti přístroje. Knihovny ovladačů zařízení (DD) jsou automaticky aktualizovány.

Výhody

  • Rychlé a snadné uvedení do provozu v terénu

  • Stručná diagnostika přístroje s informacemi o příčinách a nápravných opatřeních (NAMUR NE 107)

  • Archivace konfigurací přístroje pro budoucí porovnání

  • On-line data po celou dobu životnosti přístroje, např. návody a certifikáty

  • Vzdálená identifikace přístroje pomocí RFID NFC tagů