Optimalizace kalibračního procesu s Endress+Hauser

29. dubna 2020 9 - 13 hod.

Zasedací místnost Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9, Praha 4
Odborný garant: Ing. Petr Gabriel, Endress+Hauser Czech s.r.o.

Obsah

  • Koncept kalibračního managementu podle potřeb zákazníka.

  • Kalibrace na místě vs. kalibrace v laboratoři.

  • Představení kalibračních možností Endress+Hauser.

Cíle

  • Po absolvování tohoto semináře účastník:

  • Získá přehled o způsobech řešení správy kalibrací.

  • Naučí se využít kalibrační data k optimalizaci kalibračního intervalu.

  • Bude schopen zhodnotit využití kalibračních nástrojů Endress+Hauser.

Kdo by se měl zúčastnit?

  • Seminář je určen zejména pro podnikové metrology, pracovníky útvarů řízení jakosti a technické pracovníky, kteří se zabývají problematikou kalibrací a údržbou přístrojů.