Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Online nástroje

Adresa, telefony, e-maily

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Analytické digitální senzory Memosens

12. června 2018
9 - 13 hod.

Hotel Santon, Brno
Odborný garant: Ing. Miloš Volenec, Endress+Hauser Czech s.r.o.

Obsah

  • Analytické senzory společnosti Endress+Hauser nacházejí uplatnění zejména ve vodárenství.

  • Portfolio zahrnuje zejména digitální senzory kyslíku, zákalu a nerozpuštěných látek, UV absorbance pro měření dusičnanů nebo rozpuštěných organických látek.

Cíle

  • Účastníci semináře se detailně seznámí s typickými aplikacemi optických senzorů (kyslík, zákal, UV absorbance jako SAK nebo NO3-N) ve vodním hospodářství - zejména v oblasti pitných, odpadních a procesních vod.

  • Příklady zapojení digitální sondy na převodníky Liquiline včetně základů nastavení a komunikace.

Kdo by se měl zúčastnit?

  • Seminář je určen pro naše zákazníky, odborné technické pracovníky v oblasti projekce, průmyslu, automatizace, měření a regulace, či technology ve vodním hospodářství.

Technické požadavky

  • Přihlášení do 6. června 2018 nebo do vyčerpání kapacity semináře.

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com