Klíčové analýzy v pitných vodách.

9. září 2020 PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN 9 - 13 hod.

Zasedací místnost Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9, Praha 4
Odborný garant:David Nedvídek, Endress+Hauser Czech s.r.o.
Hostující přednášející: Ing. Josef Drechsler, Vodárny a kanalizace Karlovy Vary

Podrobnosti

Zobrazit více please wait

Obsah

  • Aplikace měření průtoku na úpravnách vod – pracovní měřidla stanovená a nestanovená.

  • Moderní způsoby hygienického zabezpečení úpraven vod.

  • Přehled klíčových analýz v pitných vodách.

  • Zkušenosti s provozem membránové úpravny pitné vody.

Cíle

  • Seznámení účastníků s provozem moderní membránové úpravny pitné vody z pohledu zkušeného technologa Ing. J. Drechslera a možnostmi zajištění souladu požadavků na instrumentaci pro úpravny a distribuční sítě pitné vody.

  • Moderní membránové technologie kladou specifické nároky na provoz úpravny. Bez moderní instrumentace je nemyslitelné dodržet kvantitativní a kvalitativní parametry pitné vody zejména z hlediska hygienického zabezpečení dodávky pitné vody do spotřebiště.

Kdo by se měl zúčastnit?

  • Seminář je určen pro odbornou veřejnost a projektanty, kteří se zabývají navrhováním technologií pro úpravny vod apod.

Předpoklady

Přihlášení do 2. září 2020 nebo do vyčerpání kapacity semináře.