Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Přidejte se k online seminářům o procesní automatizaci (v angličtině)

Ptejte se, odpovíme!

Přihlaste se do našich bezplatných online seminářů, které pokrývají řadu témat procesní automatizace. Máte šanci dozvědět se více a mluvit přímo s našimi odborníky!
All online seminars are conducted in English only! Všechny online semináře jsou vedeny pouze v angličtině!

Výhody

  • Živé a interaktivní – naši odborníci vám jsou k dispozici a zodpoví vaše otázky.

  • Našich bezplatných online seminářů se můžete snadno zúčastnit podle svých potřeb.

  • Díky široké nabídce témat si můžete být jisti, že najdete ten správný předmět!

©Endress+Hauser

Kalibrace řídicího měřidla pro průtokoměry – 16. 6. 2020 >>> Ověřování průtokoměrů v oboru palivářství je kriticky důležité. Zvláště když se používají jako registrační přístroje finančních závazků mezi kupující a prodávající stranou v případě surové ropy, ropných produktů a plynu. Zjistěte další informace o výhodách řídicích měřidel na Coriolisově principu oproti jiným metodám z hlediska častého ověřování míst obchodních měření a dosažitelné nepřesnosti měření a rovněž z hlediska jejich potenciálu snižovat náklady a rizika související s častým ověřováním.

©pixabay

Viskozita v polymeračních procesech – 17. 6. 2020 >>> Jak lze využívat viskozitu jako kvalitativní měření pro zvýšení kvality produktu a výtěžnosti procesu. Přechod od manuálního měření na in-line měření viskozity s využitím našeho Coriolisova průtokoměru Promass I.

©Endress+Hauser

Zajistěte bezpečnost nádrží a přesné měření hladin ve vašich nádržích na vodu a odpadní vody – 17. 6. 2020 a 24. 6. 2020 >>> Zjistěte více o průběžném radarovém měření hladiny s rozhraním Bluetooth, o možnostech bezpečného a přesného měření hladiny v plastových nádrží bez průchodů stěnou nádrže, o způsobech vyloučení nákladných úniků a o jasně viditelných limitních hladinových spínačích pro vydávání alarmů.

©Endress+Hauser

SIL: Funkční bezpečnost v teplotních senzorech – VČETNĚ ŽIVÉHO DEMA – 18. 6. 2020 >>> Zajistěte si snadnou obsluhu a údržbu převodníku teploty se specifikací SIL. Od uvedení přístroje se specifikací SIL do provozu a aktivace režimu SIL až po ověřovací zkoušky SIL pro získání záruky bezpečného provozu technologie. Které převodníky nabízejí úroveň SIL? Co musím udělat pro aktivaci režimu SIL? Jakého pokrytí ověřovacích zkoušek lze dosáhnout?

Inovativní a spolehlivé stanovování vícebodových teplotních profilů v jednotkách na úpravu vody – 30. 6. 2020 >>> Vícebodové teplotní senzory se používají k sledování optimálního rozložení tepla za účelem zabránění výskytu horkých bodů a předčasné deaktivaci katalyzátoru za vysoké teploty, vysokého tlaku a v korozivních podmínkách. Co lze říci o invazivnosti sondy do procesu? Více katalyzátorů = vyšší provozní kapacita. Jak lze jeho množství zvýšit?