Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Online nástroje

Kontaktní informace

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop
Program webinářů 2018, přímo z vaší kanceláře

Přidejte se k našim bezplatným webinářům o procesní automatizaci

Ptejte se, odpovíme!

Přihlaste se do našich bezplatných webinářů, které pokrývají řadu témat procesní automatizace. Máte šanci dozvědět se více a mluvit přímo s našimi odborníky!

Výhody

  • Živé a interaktivní – naši odborníci vám jsou k dispozici a zodpoví vaše otázky.

  • Našich bezplatných webinářů se můžete snadno zúčastnit podle svých potřeb.

  • Díky široké nabídce témat si můžete být jisti, že najdete ten správný předmět!

Červen

Tři způsoby zlepšení destilace surové ropy a procesů ve frakční koloně – 5. 6. 2018 >>> Destilace je jedním z klíčových procesů při rafinaci ropy. V tomto webináři se dozvíte, jak můžete zlepšit svou hmotovou bilanci pomocí moderních průtokoměrů. Zmíníme rovněž pokročilejší technologie, které mohou zvýšit efektivitu a bezpečnost vašeho rafinačního procesu.

Získejte více s nižšími vstupy pomocí spolehlivé instrumentace – 26. 6. 2018 >>> Procesní odborníci se s vámi podělí o metody výběru nejvhodnějších produktů, služeb a řešení, které sníží náklady a maximalizují efektivitu využití energie. Objevte řešení navržená tak, abyste předešli nehodám a zároveň zvýšili svou konkurenceschopnost na základě zvýšení bezpečnosti a produktivity. Naše řešení pro měření a řízení procesů zaručí, abyste vyhověli předpisům o emisích vypouštěných do vody a do vzduchu.

Červenec

Monitoring kvality přímo v lince prostřednictvím fotometrů – 17. 7. 2018 >>> Snižte riziko výrobních ztrát rychlejšími odezvami na procesní změny, zvyšte využitelnost technologie na základě kratších prostojů v důsledku čekání na laboratorní analýzy a zajistěte si auditní záznamy o kvalitativních parametrech.

Srpen

Vodohospodářství 4.0 – 07. 8. 2018 >>> Sdělíme vám tři jednoduché kroky, které by se mohly stát součástí vaší koncepce IoT pro vodohospodářská řešení: Přehledy dat, které vám efektivně zobrazují vždy správné informace pro správu vaší úpravny pitné vody / čističky odpadních vod; analytickou platformu, která převádí data na smysluplné informace; a snadno realizovatelná síťová řešení pro sběr dat ze senzorů umístěných na vzdálených stanovištích.

Nabídka produktů pro oblast odpadních vod – 28. 8. 2018 >>>
Tři klíčové parametry pro optimalizaci aeračního procesu: rozpuštěný kyslík, amoniakální dusík, dusitany a naše produktové portfolio.

Září

IIoT 2 – Aktualizace toho, co se událo od poslední události Webcast – 18. 9. 2018 >>> Vzhledem k extrémně rychlému vývoji světa IIoT bychom chtěli využít této příležitosti k tomu, abychom vám podali aktualizované informace o momentálním rozsahu naší nabídky pro oblast IIoT.
V tomto webináři představíme na praktických příkladech nejnovější produkty a další výsledky vývoje včetně nejnovějších funkcí a vlastností a nastíníme, co dalšího můžete očekávat.

Říjen

Úspory energie při čištění odpadních vod – 9. 10. 2018 >>> Proč byste měli optimalizovat proces čištění odpadních vod?
Tato přednáška vám poskytne úvod k řešením pro úsporu energie, která zaručí až 30% úspory pro malé i velké provozy.

Tři způsoby možného zlepšení vaší procesní bezpečnosti – 30. 10. 2018 >>> Chcete zlepšit bezpečnost svého provozu dodržováním mezinárodních norem a nejlepších postupů, ale nejste si jisti, kterými se máte řídit a jak je zavést do praxe? Zúčastněte se našeho webináře na téma bezpečnosti a porozumějte základům funkční bezpečnosti pro vaši bezpečnostnětechnickou smyčku a nejlepším postupům podle doporučení pro prevenci přeplnění API2350.

Listopad

Optimalizovaná kalibrace a ověření v potravinářském průmyslu – 20. 11. 2018 >>> Pravidelná kalibrace je zásadně důležitá k tomu, aby instrumentace trvale řídila vaše kritické procesy z hlediska bezpečnosti tak, aby byly stále v rámci specifikací. Společnost Endress+Hauser poskytuje včasné, dokladovatelné a cenově výhodné služby doprovázené příslušnými osvědčeními o kalibraci. Poskytujeme poradenství ve všech aspektech týkajících se kalibrace a testujeme přímo na místě i v plně akreditované laboratoři.

Prosinec

Obchodní měření uhlovodíkových médií: tři způsoby zaručující, že skutečně dostanete čistý objem ropy, za který jste zaplatili – 11. 12. 2018 >>> Skutečně stačí měřicí sestavu zapojit a hned používat? Je to možné v případě naší standardizované měřicí sestavy prověřené pro všechny aplikace koncových skladů. Můžeme rovněž pomoci dodáním individuálně přizpůsobených měřicích sestav. Pomocí patentované, multifrekvenční technologie Promass Q dosáhnete přesné kompenzace obsaženého vzduchu.

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com