Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Společná cesta

Hodnocení dodavatelů podle hledisek trvalé udržitelnosti na základě jednotných kritérií po celém světě

Pro společnost Endress+Hauser je jednání v souladu s ekologickými, sociálními a etickými principy součástí její firemní odpovědnosti. Jako skupina rovněž systematicky hodnotí dodavatele podle hledisek trvalé udržitelnosti.

Hodnocení dodavatelů podle hledisek trvalé udržitelnosti na základě jednotných kritérií po celém světě ©Endress+Hauser

Pro Endress+Hauser jakožto rodinnou společnost jsou udržitelnost a myšlení v dlouhodobém horizontu základní podnikové hodnoty.

„Je to jako společná cesta s našimi dodavateli,“ říká Fabian Dreier, působící jako vedoucí pro oblast nákupu a logistiky u společnosti Endress+Hauser Flow. Dreier byl nedávno v Číně, kde mu jeho partneři prokázali, že ochrana životního prostředí a spravedlivé obchodní postupy jsou přirozeným způsobem vykonávání práce. „Je dobrým znakem, že se tyto otázky prezentují proaktivně,“ uvádí tento manažer.

Přehled porovnání

Od roku 2019 dává společnost Endress+Hauser Flow svým přibližně 400 přímým dodavatelům příležitost nechat si svůj výkon z hlediska trvalé udržitelnosti vyhodnotit v rámci auditu od externího specialisty EcoVadis. Hodnocení se provádí s využitím 21 kritéria z oblastí ochrany životního prostředí, pracovních postupů a lidských práv, spravedlivých obchodních postupů a udržitelného nákupu.

Dodavatelé, kteří se těchto auditů účastní, tak získávají přehled o tom, jak si vedou v porovnání s jiným společnostmi v příslušné skupině srovnávaných společností a v jakých aspektech se mohou dále rozvíjet. Navíc dostanou konkrétní podněty pro zlepšení.

Společný cíl

„Pro nás tato praxe nabízí příležitost k otevřenému dialogu,“ říká Fabian Dreier. Jak je chráněno zdraví personálu? Jak je nastavena správa využívání vody? „Pro Endress+Hauser jakožto rodinnou společnost jsou udržitelnost a myšlení v dlouhodobém horizontu základní podnikové hodnoty,“ uvádí Dreier. Tato odpovědnost vůči následujícím generacím však nekončí na okraji firemního areálu. „Pro nás je důležité, aby i naši dodavatelé jednali správně ekologicky, sociálně a eticky.“

Obsáhlý přehled

Cílem je, aby se do roku 2023 auditů trvalé udržitelnosti dobrovolně účastnili všichni klíčoví a strategičtí dodavatelé. Počátečního kola auditů se zúčastnilo celkem 48 partnerů z Evropy, Číny, Spojených států a Indie. Společnost Endress+Hauser Flow má rovněž možnost prohlédnout si výsledky. Vedle informací z vlastních auditů svých dodavatelů získává produktové centrum ještě obsáhlejší přehled o svých partnerech, který může využít k srovnávacím účelům.