Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Monitoring polymeračních reakcí emulzí

Optimalizace procesů prostřednictvím detekce koncového bodu reakce a řízení kinetiky

Polymerace emulzí je důležitý proces pro výrobu široké řady polymerních materiálů, jako jsou barvy, lepidla a syntetické kaučuky. Reakce je vykonávána v prostředí vodného roztoku, kde se daný druh monomeru udržuje v jediném skupenství pomocí vhodného smáčedla nebo emulzifikátoru. Polymerace probíhá jako klasická aditivní reakce se dvěma vazbami a je iniciována mechanismem volných radikálů.

Polymerační reakce emulze butadien-styren akrylátu ©Endress+Hauser

Polymerační reakce emulze butadien-styren akrylátu.

Výsledky

  • Měření specifických dvojitých vazeb

  • Bez vzájemných reakcí s matricí vodného roztoku

  • Možnost monitorování reakce zvenčí přes stěny reaktoru

Výzva

Je důležité mít možnost monitorovat rychlost spotřeby daného typu monomeru nebo relativní rychlosti spotřeby komonomerů, pokud se používá více než jeden monomer. Toto je nezbytné k zajištění toho, aby docházelo k požadované rychlosti tvorby příslušného produktu. Také v případě přítomnosti více než jednoho monomeru jsou relativní rychlosti reakce v souladu s tvorbou požadovaného produktu. Dalším problematickým bodem je zbytkový monomer detekovaný na základě přítomnosti nezreagovaných dvojitých vazeb.

Naše řešení

Ramanova spektroskopie je velmi vhodná pro monitoring těchto reakcí, jelikož je citlivá na měření specifických dvojitých vazeb a netrpí důsledky vzájemných reakcí s matricí vodného roztoku. Dále je u studií se skleněnými reakčními nádobami možné monitorovat reakci zvenčí přes stěny reaktoru.