Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Inteligentní monitorovací systém pro úpravnu pitné vody

Obec Oberzent propojuje decentralizovaná místa měření sítí LoRaWAN

Vodohospodář dříve musel navštěvovat jednotlivě každý z vodojemů a každý provoz, aby odečítal měřené hodnoty a kontroloval přístroje. Nyní byla nainstalována nová síť LoRaWAN a části měřicích systémů byly modernizovány tak, aby začlenily vodojemy a jednotlivé provozy do cloudového monitorovacího systému s názvem Netilion Water Network Insights. Ten vodohospodářům poskytuje zcela kdykoli veškeré informace, ať používají mobilní zařízení, nebo svůj počítač v řídicím středisku.

Obrázek vodní nádrže v Marbachu (Německo) Copyright by Oberzent
Přehledový panel systému úpravny vod v Schöllenbachu Copyright by Oberzent

Přehledový panel systému úpravny vod v Schöllenbachu

Výhody pro úpravu vody a její skladování

 • Snížení náročnosti díky automatickému shromažďování dat ze senzorů

 • Lepší reakceschopnost díky proaktivnímu zpracovávání problémů ve vodovodní síti

 • Úspory času díky omezení každodenních rutinních cest do provozů

 • Mobilní práce na různých zařízeních prostřednictvím webové služby

Vlajka obce Oberzent

Naši vodohospodáři nyní mohou trávit více času svými klíčovými úlohami a méně času cestami do přidělených provozů. To je zásadní, protože tito specialisté jsou na současném pracovním trhu velmi těžko dostupní.

Christian Kehrer, starosta Oberzentu
Německo

Bezpečné zásobování vodou je nejvyšší prioritou

Spolehlivost zásobování vodou v každém z 19 čtvrtí města má nejvyšší prioritu. V souvislosti s tím musí čtyři určení vodohospodáři v Oberzentu zajišťovat, aby provoz vodovodní zásobovací sítě probíhal neustále zcela hladce. Pro účely úpravy vody a jejího skladování shromažďují procesní informace o 19 decentralizovaných zařízeních v rámci vodohospodářské infrastruktury, která jsou rozmístěná na ploše přes 165 km2. Vodohospodáři tráví velkou část svého pracovního dne cestováním k jednotlivým provozním zařízením. Tento čas proto nemohou věnovat svým dalším úkolům.

Inteligentní technologie zvyšuje výkonnost

Instalace cloudového monitorovacího systému Netilion Water Network Insights vodohospodářům poskytla centralizovaný přístup k veškerým relevantním informacím. Mohou tak nyní vizualizovat data z 35 průtokoměrů, 17 měřidel hladiny, 7 tlakoměrů a 2 analytických panelů za účelem sledování kvality. Absence stabilní mobilní telekomunikační služby v mnoha oblastech Odenwaldu si vyžádala instalaci prostředků pro bezdrátový přenos dat, které by na provoz nevyžadovaly příliš mnoho energie. Použité řešení se jmenuje technologie LoRaWAN.

Celkový přehled o všem

Městští vodohospodáři nyní vidí všechny relevantní datové body ze svého systému úpraven vod na přehledovém panelu v cloudovém prostředí. Tento přehledový panel vyvinutý společností Endress+Hauser znázorňuje jednotlivé sítě a vodohospodáři ho mohou používat na různých zařízeních včetně chytrých telefonů, tabletů nebo notebooků. To umožňuje vynechat denní rutinní návštěvy vodojemů a úpraven vod. Vodohospodáři mohou díky tomu využívat svůj čas mnohem efektivněji.

Ekosystém Netilion pro IIoT tvoří základ datové infrastruktury

V podobě svého ekosystému Netilion pro IIoT nabízí společnost Endress+Hauser různorodá řešení pro inteligentní města. V Oberzentu tento ekosystém pro IIoT poskytuje základní data nutná k vytváření a programování jednotlivých přehledových panelů, které zobrazují celý proces úpravy a skladování vody. Tyto činnosti jsou implementovány v on-line službě Netilion Water Network Insights. Tato služba umožňuje monitoring vodovodních sítí a rovněž optimalizaci procesů, např. prostřednictvím detekce netěsností nebo správy vodojemů.

Hlavní komponenty systému

 • Cloudový monitoring 60 decentralizovaných senzorů

 • Zabezpečený přenos dat díky lokální síti LoRaWAN

 • Jednoduché produkty

 • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Standardní produkty

 • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Špičkové produkty

 • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Specializované produkty

 • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu