Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Projekt na zajištění kalibrace s krátkou dodací lhůtou

Ověření a servis 50 průtokoměrů za 24 dní splňuje harmonogram dodacích lhůt

Tento singapurský výrobce polymerů čelil problematickému úkolu: odstávka za účelem údržby byla naplánovaná na počátek roku 2018, ale poptávka po produktech umožňovala odstavit zařízení z provozu maximálně na 24 dní. Jednou z klíčových úloh v rámci tohoto projektu byla kalibrace 50 kritických průtokoměrů, které byly zakoupeny a nainstalovány v průběhu let 2012 a 2013 – úloha, jež byla úspěšně zvládnuta společností Endress+Hauser.

Chemický provoz v noci ©Endress+Hauser

Přehled výhod

  • První kalibrace 50 kritických průtokoměrů po pěti letech provozu

  • Krátké časové okno odstávky v délce 24 dní na ověření a kalibraci

  • Zákazník měl důvěru v rozsáhlé kompetence společnosti Endress+Hauser v oblasti kalibrací

  • Kombinované práce v odborné dílně a na pracovišti pro zajištění včasného dokončení prací

Výzva

Plánovači harmonogramu projektu této společnosti se obávali, že nebudou schopni splnit naplánované cíle, protože předmětných 50 průtokoměrů bylo třeba odstavit z provozu, vyčistit a rekalibrovat. Jelikož každé měřidlo bylo v provozu již nejméně pět let, plánovači předpokládali, že některé z nich bude třeba opravit. Externí laboratoř, jejíž služby tato společnost obvykle využívala, by se jistě potýkala s danými specifickými technickými požadavky na kalibraci, a co je horšího, postrádala potřebné schopnosti k provedení jakýchkoli oprav.

Naše řešení

Společnost Endress+Hauser Singapore stanovila projektového manažera, aby byl v rámci tohoto projektu jedinou kontaktní osobou. Kalibrační program pro každý průtokoměr zahrnoval následující:

  • Demontáž a chemické čištění

  • Počáteční inspekce a určení pracoviště, kde se potřebné práce budou vykonávat

  • Kalibrace na základě příslušných standardů

  • Opravy a justace podle potřeby

  • Dokumentace o kalibraci k uložení do provozních záznamů

  • Včasná zpětná instalace do výrobní linky v souladu s plánovaným opětovným spuštěním provozu