Diagnostika a opravy zařízení

Poruchy přístrojů je potřeba rychle odstranit buď na místě, nebo na místní pobočce Endress+Hauser

Vzhledem k tomu, že měřicí instrumentace má zásadní úlohu v rámci vašich procesů, využíváme desítky let odborných zkušeností z různých aplikací. Tým specializovaných servisních inženýrů nabízí obsáhlé služby diagnostiky a oprav vašich průmyslových měřicích přístrojů. Ušetřete náklady a zdroje a minimalizujte objem možných odstávek provozu vašich produktů od společnosti Endress+Hauser. Díky kombinaci rozsáhlého aplikačního know-how a specializovaných nástrojů jsme schopni poskytovat kvalitní, rychlé a přesné služby.

Jakou podporu vám můžeme poskytnout

Prostřednictvím kompetentních techniků se zkušenostmi v oblasti oprav jsme vždy k dispozici za účelem efektivní diagnostiky a opravy vašeho měřicího zařízení. Naši pracovníci zabývající se odstraňováním potíží vám kdykoli poskytnou cílenou podporu v kritických situacích – od hloubkové analýzy přes doplňkovou kalibraci až po testovací smyčky. K naší výbavě náleží speciální nástroje a přesné postupy a na jejich základě vám můžeme nabídnout rychlé diagnostické a opravárenské služby, které budou vyhovovat vašim individuálním potřebám.

  • Stanovení příčiny poruchy přímo ve vašem místním provozu

  • Vytváření protokolů o opravách s podrobnými údaji o závadách a nápravných akcích

  • Obnovení provozu a doplňková kalibrace následně po poskytnutí služeb oprav zařízení

  • Bezpečné a zabezpečené zpětné předání instrumentace (mějte prosím na vědomí a postupujte v souladu s vašimi místními podmínkami pro zpětné předávání materiálů)

  • Definované dojezdové časy jsou také možné na základě rozsahu služeb uvedených ve vaší servisní smlouvě a také na naléhavosti případu

Výhody

blízkost

Blízkost

Bez ohledu na dané odvětví nebo umístění vašeho zařízení kdekoli na světě vždy budeme stát po vašem boku. Naše celosvětová servisní síť zaručuje lokální přítomnost, díky níž lze uspokojit vaše individuální požadavky. Jestliže je třeba zaslat vaše přístroje zpět do závodu společnosti Endress+Hauser, informujte se na příslušné stránce společnosti Endress+Hauser o podmínkách platných pro vaši zemi pro zaručení bezpečného předání přístrojů.

služby orientované na zákazníka

Služby orientované na zákazníka

Šetřete náklady a zdroje. Minimalizujte objem času, kdy vaše produkty od společnosti Endress+Hauser nebudou využitelné. Vždy nabízíme rychlou a účinnou opravu a podporu na základě konzultací přizpůsobených konkrétnímu zákazníkovi a vašim individuálním potřebám. Specifická analytika a nástroje poskytují požadované informace a individuální doporučení, která umožňují přijímání preventivních opatření směřujících k zamezení opakovaným poruchám a závadám (pokud jsou v dané situaci realizovatelná).

neutuchající snaha o co nejkratší dobu opravy

Neutuchající snaha o co nejkratší dobu opravy

Minimalizujte negativní dopad neplánovaných odstávek zařízení. Společnost Endress+Hauser se vždy snaží poskytnout rychlou podporu přímo na daném pracovišti. Naši vysoce schopní technici jsou rozmístěni po celém světě a tato skutečnost nám umožňuje dát rychlou odezvu na prvotní oznámení problému. Ctíme svůj závazek průběžně zkracovat čas nutný na diagnostiku a opravy a současně poskytovat opravy nejvyšší kvality v jakékoli situaci.

kalibrace po opravě

Kalibrace po opravě

Po dokončení opravy a před předáním zpět zákazníkovi se zařízení kalibrují (zkontrolujte prosím podmínky zpětného předání platné pro vaše místní servisní místo společnosti Endress+Hauser). Tento krok u vašeho opraveného zařízení zaručuje řádný životní cyklus a přesné měření. Nabízíme rovněž možnost průběžného sledování historie oprav na našem portálu W@M.