Kalibrační služby

Udržujte vaše přístroje v dobré kondici a aktuálním stavu s minimálním objemem přerušení procesu

Pravidelné kalibrace jsou nezbytné pro udržení přístrojového vybavení používaného pro řízení kritických procesů v provozuschopném stavu. Společnost Endress+Hauser poskytuje včasné, sledovatelné a cenově výhodné kalibrační služby, jejichž součástí je vydávání jasných a přehledných kalibračních listů. Poskytujeme poradenství ve všech aspektech týkajících se kalibrací a provádíme přesné kalibrace na místě i v akreditované laboratoři tak, abychom uspokojili veškeré požadavky související s vaším podnikáním.

Jakou podporu vám můžeme poskytnout

Soustavně se snažíme dosahovat nejvyšších průmyslových standardů v oblasti kvality, abychom našim zákazníkům mohli poskytnout cenově výhodná a trvale udržitelná řešení pro každý projekt. Společnost Endress+Hauser nabízí kompletní rozsah kalibračních služeb pro vaše přístrojové vybavení. Proto se naši inženýři a technici zabývají veškerými aspekty kalibračních služeb i přímo v místě vašeho provozu. Vždy se cíleně zaměřujeme na vaše individuální potřeby a klíčové aspekty vašeho procesu.

  • Kalibrace instrumentace s metrologickou návazností

  • Přehledný a komplexní kalibrační list v souladu s požadovanými pravidly

  • Poskytnutí centralizovaného přístupu k veškeré dokumentaci o kalibracích a k historii provedených kalibrací (na vyžádání)

Výhody

Sledovatelná a akreditovaná kalibrace přístrojů

Sledovatelná a akreditovaná kalibrace přístrojů

Úplná shoda s předpisy a připravenost na audity díky kompletní a sledovatelné kalibraci prováděné v souladu s ISO 17025. Vysoká úroveň podnikových standardů, naše servisní schopnosti a technická expertíza kalibračních specialistů zaručují konzistentní přístup ke kalibracím se spolehlivými výsledky pro všechny vaše procesní přístroje.

Nejvyšší přesnost díky laboratorním službám

Nejvyšší přesnost díky laboratorním službám

Při využití naší expertízy v oblasti metrologie získáte spolehlivé, přesné a konzistentní výsledky v průběhu celého životního cyklu vašich přístrojů. Naše kalibrační laboratoře sídlí po celém světě a jsou vybaveny nejmodernějšími metrologickými přístroji a obsazeny mimořádně schopným odborným personálem. Naše primární laboratoř pro oblast norem má k dispozici zdroje, které potřebujete k splnění kompletní návaznosti vašich kalibrací.

Vysoce kvalitní služby od globálního partnera pro oblast instrumentace

Vysoce kvalitní služby od globálního partnera pro oblast instrumentace

Udržujte spolehlivý chod všech vašich procesů a všechna vaše zařízení v rámci specifikací. Získejte jistotu v tom, že bez ohledu na místo vykonávání našich služeb budou naše kalibrační služby prováděny konzistentně a v nejlepší kvalitě. Naše služby v celém jejich širokém rozsahu jsou poskytovány lokálně s globálně spravovanými kompetencemi:

  • Testování odbornosti a soustavné výkonosti lokálních laboratoří

  • Harmonizované kalibrační standardy

  • Systém technických školení a rozvoje dovedností pro zlepšování schopností našich servisních inženýrů

Stanovte bezpečné měření za svou prioritu

Bezpečné měření je vaší prioritou

Naše kalibrace splňující požadavky předmětných předpisů zaručuje bezpečnost vašich procesů a produktů a předchází vzniku rizika pro uživatele, spotřebitele a životní prostředí. Hladce a bezpečně pracující provoz je nejvyšší prioritou, přičemž kalibrace v souladu se souvisejícími předpisy je nedílnou součástí tohoto provozu. Naše široké portfolio kalibračních služeb nabízí nejlepší a jedinečný soubor činností poskytovaných přímo v místě instalace.

Získejte podrobný přehled a udržujte shodu s předpisy

Získejte podrobný přehled a udržujte shodu s předpisy

Udržovat shodu s předpisy a snižovat náklady, aniž by to mělo negativní vliv na riziko, může představovat náročný úkol. V provozech velmi často chybí transparentní přehled o zastaralých a kritických zařízeních, zvláště po mnoha letech v provozu. Konzultanti ze společnosti Endress+Hauser vám mohou pomoci získat transparentní přehled o vaší instalované základně zařízení a o tom, jak zlepšit využitelnost procesů a minimalizovat rizika. Výsledkem mohou být adekvátní kalibrační intervaly a metody pro vaše kritická zařízení.

servisní smlouvy

Klid pro vaše kalibrační servisní činnosti

Kalibrace musí být prováděna pravidelně, aby byl zajištěn stálý výkon a bezpečný provoz. Endress+Hauser poskytuje přizpůsobitelné servisní smlouvy, které pomáhají zlepšit dostupnost vašich aktiv a udržovat spolehlivost vašich procesů. Postaráme se o vaše běžné úkoly údržby a umožňujeme snadnější plánování rozpočtu se známými náklady v průběhu času. Dále navrhneme zvýšení účinnosti vašich současných kalibračních operací.

Seznamte se s odborníkem

Znáte výzvy vašeho nejlepšího odvětví. Odborníci Endress+Hauser mají dlouhodobé zkušenosti s kalibračními postupy v každém odvětví a chápou procesy ve vašem jedinečném prostředí. Optimalizujte svou kalibraci pomocí podpory. Seznamte se s Gary Dreyer, jedním z našich odborníků.