Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Kalibrační management

Vyšší výkon výrobního provozu díky optimalizaci kalibračního procesu

Vaše konkurenční výhoda závisí na udržení a nepřetržitém zvyšování efektivity výroby. Naši specializovaní servisní technici vám pomohou optimalizovat vaše pracovní postupy v rámci kalibrací v souladu s vašimi potřebami. Tím se zvýší produktivita, zajistí se dodržování předpisů a zachová se kvalita. Získejte možnost soustředit se na vaši výrobu a nechte svého spolehlivého partnera spravovat, optimalizovat a kalibrovat vaše měřicí přístroje.

Jakou podporu vám můžeme poskytnout

Vaším cílem je nastavit kalibrační procesy tak, aby byla zaručena úplná shoda s příslušnými předpisy. Jestliže si vyberete společnost Endress+Hauser jako svůj primární kontakt, budeme dbát na to, aby všechny činnosti v souvislosti s kalibracemi probíhaly s efektivním vynakládáním nákladů a v souladu s potřebami vašeho výrobního procesu. Optimálním využitím zdrojů a pokročilých metod kalibrace zkrátíme čas následných rekalibrací a tím podpoříme rychlé a bezproblémové najetí vašeho procesu.

  • Odborné konzultace k interpretaci výsledků a analýzy základních příčin pro snížení výskytu neshod

  • Optimalizace kalibračních intervalů a identifikace možných vylepšení vedoucí k efektivní správě nákladů

  • Stanovení kritických klíčových ukazatelů pro zajištění transparentnosti a podpory průběžných vylepšení

Výhody

Přesné měření procesů

Přesné měření v procesu

Odborníci společnosti Endress+Hauser pro oblast kalibrací a měřicích technologií vám pomohou přesně definovat stávající metrologické parametry, jako například maximální přípustnou chybu nebo upozornění při odchylkách. Průběžně zlepšují váš kalibrační proces na základě analýzy prvotních příčin odchylek a pomocí efektivních řešení s cílem dosáhnout nulového počtu zařízení ve stavu mimo stanovené specifikace.

Efektivní využívání odstávek provozu

Efektivní využívání odstávek provozu

Instalovaná základna přístrojů je známa a kalibrační intervaly jsou optimalizovány. Společnost Endress+Hauser přijímá odpovědnost za kalibrace, které ve spolupráci s našimi odborníky na kalibraci vykonávají subdodavatelské společnosti. Všechny naplánované aktivity se provádějí v souladu s výrobou a čas potřebný pro kalibraci jednotlivých přístrojů je snižován.

Efektivní řízení nákladů na kalibrace

Efektivní řízení nákladů na kalibrace

Na základě schválených klíčových ukazatelů výkonnosti a měsíčních informačních schůzek vám pomáháme získat zcela transparentní přehled o nákladech na kalibraci a dosáhnout vynikajících provozních výsledků. Náš tým konzultantů a techniků pro oblast kalibrace vám poskytne podporu k zajištění efektivní a úsporné správy kalibrací díky využívání optimálních zdrojů a pokročilých kalibračních metod.