Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Online nástroje

Adresa, telefony, e-maily

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop
Kalibrační management

Kalibrační management

Vyšší výkon výrobního provozu díky optimalizaci kalibračního procesu

Vaše konkurenční výhoda závisí na udržení a nepřetržitém zvyšování efektivity výroby. Naši specializovaní servisní technici vám pomohou optimalizovat vaše pracovní postupy v rámci kalibrací v souladu s vašimi potřebami. Tím se zvýší produktivita, zajistí se dodržování předpisů a zachová se kvalita. Získejte možnost soustředit se na vaši výrobu a nechte svého spolehlivého partnera spravovat, optimalizovat a kalibrovat vaše měřicí přístroje.

90%

snížení počtu neshod za rok

díky optimalizované správě kalibrací (ve farmaceutickém provozu ve Francii)

Jakou podporu vám můžeme poskytnout

Vaším cílem je nastavit kalibrační procesy tak, aby byla zaručena úplná shoda s příslušnými předpisy. Jestliže si vyberete společnost Endress+Hauser jako svůj primární kontakt, budeme dbát na to, aby všechny činnosti v souvislosti s kalibracemi probíhaly s efektivním vynakládáním nákladů a v souladu s potřebami vašeho výrobního procesu. Optimálním využitím zdrojů a pokročilých metod kalibrace zkrátíme čas následných rekalibrací a tím podpoříme rychlé a bezproblémové najetí vašeho procesu.

  • Odborné konzultace k interpretaci výsledků a analýzy základních příčin pro snížení výskytu neshod

  • Optimalizace kalibračních intervalů a identifikace možných vylepšení vedoucí k efektivní správě nákladů

  • Stanovení kritických klíčových ukazatelů pro zajištění transparentnosti a podpory průběžných vylepšení

Výhody

Přesné měření v procesu

Odborníci společnosti Endress+Hauser pro oblast kalibrací a měřicích technologií vám pomohou přesně definovat stávající metrologické parametry, jako například maximální přípustnou chybu nebo upozornění při odchylkách. Průběžně zlepšují váš kalibrační proces na základě analýzy prvotních příčin odchylek a pomocí efektivních řešení s cílem dosáhnout nulového počtu zařízení ve stavu mimo stanovené specifikace.

Přesné měření procesů

Efektivní využívání odstávek provozu

Instalovaná základna přístrojů je známa a kalibrační intervaly jsou optimalizovány. Společnost Endress+Hauser přijímá odpovědnost za kalibrace, které ve spolupráci s našimi odborníky na kalibraci vykonávají subdodavatelské společnosti. Všechny naplánované aktivity se provádějí v souladu s výrobou a čas potřebný pro kalibraci jednotlivých přístrojů je snižován.

Efektivní využívání odstávek provozu

Efektivní řízení nákladů na kalibrace

Na základě schválených klíčových ukazatelů výkonnosti a měsíčních informačních schůzek vám pomáháme získat zcela transparentní přehled o nákladech na kalibraci a dosáhnout vynikajících provozních výsledků. Náš tým konzultantů a techniků pro oblast kalibrace vám poskytne podporu k zajištění efektivní a úsporné správy kalibrací díky využívání optimálních zdrojů a pokročilých kalibračních metod.

Efektivní řízení nákladů na kalibrace

Úspěšné projekty