Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Služby průmyslové údržby

Zlepšete využitelnost procesů a udržte svůj provoz v bezpečném, konzistentním a hospodárném chodu

K dispozici je mnoho možností služeb údržby, které vám umožní lépe hospodařit s prostředky na údržbu. Od prohlídek až po služby preventivní údržby – společnost Endress+Hauser vám pomůže stanovit vhodný režim provádění údržby v souladu se specifickými požadavky vašeho provozu. Náš přístup se zaměřuje na údržbu, která udržitelně a průběžně zlepšuje efektivitu provozních zařízení.

Jakou podporu vám můžeme poskytnout

Spolehlivost vaší instrumentace na provádění měření má zásadní důležitost pro vaše průmyslové procesy a využitelnost technologie. Naše služby ověřování a preventivní průmyslové údržby poskytované přímo v místě provozu zaručí, že vaše přístroje budou konzistentně měřit to, k čemu jsou určeny. Naši speciálně proškolení technici s dlouhodobými zkušenostmi vám poskytnou potřebnou podporu v podobě poskytování služeb testování a údržby na nejvyšší úrovni pro celou vaši oblast průmyslové instrumentace.

  • Ověření přímo v místě provozu pro zvýšení spolehlivosti přístrojů

  • Preventivní údržba pro snížení rizika poruch

  • Minimalizujte odstávky provozu vyloučením problémů s vaším měřicím vybavením

  • Transparentní přehled údržby a podrobné protokoly jsou k dispozici zvlášť pro každé měřicí zařízení

Výhody

Kompletní dokumentace všech činností a zjištění

Kompletní dokumentace všech činností a zjištění

Poskytujeme nezbytnou dokumentaci přístrojů pro potvrzení funkčnosti a záruku transparentního přehledu o údržbě. Díky své expertíze vám naši servisní technici pomohou odhalit potenciální příčiny neuspokojivých výsledků ověření a vyhotoví pro vás prohlášení o shodě zařízení se specifikacemi.

Expertíza dostupná kdekoli

Expertíza dostupná kdekoli

Již po více než 60 let společnost Endress+Hauser poskytuje služby údržby přístrojů ve všech průmyslových odvětvích. Naši technici využívají svých rozsáhlých schopností a globální expertízy k zajišťování efektivní údržby, čímž pomáhají zvyšovat spolehlivost vašich provozních přístrojů a využitelnost procesu na základě flexibilních a lokálně poskytovaných služeb.

Spolehlivá servisní smlouva

Spolehlivá servisní smlouva

Služby údržby řízené servisní smlouvou vám umožní rozšiřovat své znalosti o nainstalované základně zařízení a průběžně zvyšovat výkonnost vašeho procesu. Dále se minimalizuje riziko přerušení procesu díky pravidelným návštěvám místa provozu ze strany specializovaných techniků údržby ze společnosti Endress+Hauser.

Preventivní údržba

Preventivní údržba

Pravidelně plánovaná údržba je kriticky důležitá k zaručení dlouhé životnosti, spolehlivost a výkonnosti vašich procesních přístrojů. Společnost Endress+Hauser vám dále nabízí službu ověřování přístrojů k zamezení opakovaným závadám a k omezení objemu odstávek provozu. Tento přístup pomáhá vyloučit riziko toho, že bude třeba využít pohotovostní služby, a riziko neodhalení posunů měřených hodnot. Když se vykonává pravidelně, umožní nabýt dlouhodobé důvěry ve výsledky měření a zajistit jeho shodu s příslušnými předpisy.

Získejte podrobný přehled a udržujte shodu s předpisy

Získejte podrobný přehled a udržujte shodu s předpisy

Udržovat shodu s předpisy a snižovat náklady, aniž by to mělo negativní vliv na riziko, může představovat náročný úkol. V provozech obvykle chybí transparentní přehled o zastaralých a kritických aktivech, zvláště po mnoha letech v provozu. Naši konzultanti vám mohou pomoci získat kompletní přehled o vaší instalované základně zařízení, a zlepšit tak míru využití aktiv, optimalizovat přiřazení zdrojů a minimalizovat riziko neplnění příslušných předpisů. Možným výsledkem může být vyšší efektivita preventivní údržby a optimalizovaný sklad náhradních dílů.

Seznamte se s odborníkem