Verifikace měřicích přístrojů

Získejte důvěru ve své měření, ušetřete náklady a splňte své požadavky z hlediska shody s předpisy

Verifikace měřicích přístrojů vyhodnocuje jejich funkční způsobilost na základě prověření řádné funkce klíčových vnitřních součástí jednotlivých přístrojů. To poskytuje vysokou úroveň jistoty, že pracují v souladu se svými původními specifikacemi a řádně vykonávají svou zamýšlenou funkci v procesu. Naši certifikovaní servisní technici mohou verifikovat přístroje inline, bez přerušení procesu a poskytnout dokumentovaný doklad shody se specifikacemi.

Výhody

  • Dokumentovaný doklad shody se specifikacemi: Každá verifikační zkouška je návazná podle mezinárodních norem a řádně zdokumentovaná, a plní tak zákonné, smluvní, kvalitativní i bezpečnostní požadavky.

  • Důvěra ve vaše měření: Naši kvalifikovaní servisní technici vykonají všechny dostupné diagnostické zkoušky na přístroji, čímž ve výsledku zaručí velmi nízkou pravděpodobnost výskytu nemilých překvapení během budoucího provozu.

  • Snížení rizika: Spolehlivost a bezpečnost jdou ruku v ruce. O přístroji, který vykazuje spolehlivou funkci v souladu se svými specifikacemi, lze předpokládat, že na vyžádání správně vykoná i svou určenou bezpečnostní funkci.

  • Další výhody: Verifikaci můžete současně spojit s kalibrací a získat tak další výhody ve smyslu ještě vyšší spolehlivosti a metrologické účinnosti vašich přístrojů.

Úplné funkční vyhodnocení spolehlivosti přístrojů ve spojení s naší osvědčenou instrumentací a odbornými znalostmi v oblasti údržby vám poskytnou transparentní přehled a důvěru v účinnost vašeho přístrojového vybavení. Plňte všechny nezbytné požadavky na shodu s předpisy a specifikacemi, omezte neplánované odstávky a zachovejte si kontrolu nad svými náklady na údržbu.

služba verifikace ©Endress+Hauser