Služby optimalizace údržby

Maximalizujte využitelnost svých aktiv při současném snížení provozních nákladů

Aby se vyvinul praktický a vyvážený přístup k zlepšování údržby vašich aktiv, kombinujeme vaše procesní kompetence se znalostmi našich odborníků na údržbu v oblasti instrumentace. Základním cílem je dosažení souladu s požadavky na bezpečnost, kvalitu a ochranu životního prostředí. Zaměřujeme se na spolehlivost a průběžné zlepšování a v tomto smyslu poskytujeme profesionální služby údržby, pomáháme vám implementovat efektivní postupy údržby a rovněž vyvíjet strategie údržby tak, aby byly vhodné i v budoucnosti.

Jakou podporu vám můžeme poskytnout

Budeme s vámi spolupracovat na zavedení průběžné optimalizace údržby, jež vám pomůže k úsporám hodnotných zdrojů a k dosažení efektivní údržby vašich aktiv. Naši profesionálové vám poskytnou podporu a poradenství v oblasti vývoje a implementace strategií proaktivní údržby. Za účelem optimalizace vám mohou dávat různá doporučení: které služby zajišťuje nejlépe interní, a které naopak externí personál. V jaké míře by se měla udržovat dostupnost zdrojů, například náhradních dílů?

  • Údržba a průběžné zlepšování výkonnosti a spolehlivosti vašich provozních přístrojů

  • Snížení vašich provozních nákladů

  • Doporučení k rychlé výměně zařízení a k optimalizovaným skladovým zásobám náhradních dílů

  • Sdílení rizika prostřednictvím řízených servisních smluv s klíčovými ukazateli výkonnosti (KPI), kterých se má dosahovat s podporou našich konzultantů pro oblast údržby

  • Řízení zastarávání zařízení a přechod na nejnovější technologie

Výhody

Dosažení cenově výhodného plánu údržby

Dosažení cenově výhodného plánu údržby

Naši specializovaní experti mohou napomoci k snížení komplexnosti vaší instalované základny zařízení prostřednictvím standardizace – dokonce i s různými výrobci vybavení a se širokou paletou typů přístrojů. Získejte transparentní přehled o své instalované základně zařízení a o tom, jak zlepšit využitelnost procesů a minimalizovat rizika spojená s odstávkami zařízení. Využívejte tento jasný přehled díky obsáhlé on-line databázi k snížení komplexnosti a provozních nákladů. Navíc jsou tak plněny nároky na bezpečnost, kvalitu a ochranu životního prostředí.

Zlepšení vašich procesů údržby

Zlepšení vašich procesů údržby

Analýza komplexních procesů údržby odhalí potenciál pro zlepšení. Tento transparentní přehled usnadňuje rozvoj vylepšování. Naši konzultanti s vámi budou rádi spolupracovat na optimalizaci vašich procesů údržby. Ve výsledku budou vyvinuta cílená opatření, budou jim přiděleny priority a ty zaznamenány do projektového plánu. Poskytujeme podporu implementace preventivní údržby a strategie údržby za účelem dlouhodobého zlepšení vašeho procesu údržby v celém rozsahu souvisejících činností.

První kroky směrem k preventivní údržbě s průmyslovým internetem věcí

První kroky směrem k preventivní údržbě s IIoT

Díky našemu řešení na základě IIoT využívajícímu data z přístrojů a příslušnou analytiku dokáže společnost Endress+Hauser předem předvídat potenciální problémy nebo závady vašich přístrojů. Nákladným výpadkům provozu lze předcházet předvídáním závad dříve, než k nim skutečně dojde. Prostřednictvím informací vyplývajících z dat z různých senzorů můžete rovněž zvýšit spolehlivost produktů a využitelnost procesů. Využívejte naše inteligentní řešení k efektivnímu plánování činností údržby a k minimalizaci provozních výpadků.