Služby v oblasti průmyslového inženýrství

Zajistěte optimální rozvoj vašeho provozu prostřednictvím služeb v oblasti inženýrství uzpůsobených podle vašich požadavků

V případě projektů nových provozů (tzv. green field) nebo modernizovaných (tzv. brown field) zaručují naše služby v oblasti inženýrství optimální výkonnost provozu od fáze konstrukčních prací přes zahájení provozu až po fázi testování na základě efektivních a trvalých řešení. Pro provádění projekčních a konstrukčních prací máme k dispozici nejmodernější konstrukční a výpočetní nástroje, díky nimž můžeme snadno nabídnout různé varianty řešení. Naše odborná doporučení vycházejí z více než 60 let zkušeností v oboru a jejich cílem je dosáhnout vynikajících výsledků z hlediska vaší produktivity.

Jakou podporu vám můžeme poskytnout

Pomůžeme vám stanovit cíle, prozkoumat volitelné možnosti a přijímat informovaná systémová řešení od základního vyprojektování instrumentace pro automatizaci provozu až po finální přejímací zkoušky. Vycházíme z dosavadních efektivních výsledků v rámci současného komplexního průmyslového výrobního prostředí a disponujeme nezbytnou expertízou a znalostmi k tomu, abychom vám mohli poskytovat průběžnou podporu při plnění všech vašich požadavků v oblasti inženýrských prací.

  • Vytvoření URS (User Requirement Specification – specifikace uživatelských požadavků) a FDS (Functional Design Specification – specifikace funkčního návrhu) v souladu s vašimi požadavky na projekt

  • Vytvoření balíčku konstrukční dokumentace s následujícím obsahem: seznam přístrojů, seznam součástí, seznam automatizačních součástí, výkresy CAD, elektrická schémata, instalační schémata, harmonogramy pokládání kabelů atd.

  • Na základě našeho standardního systému řízení kvality projektu provádíme jak přejímací zkoušku v našem závodě (FAT), tak přejímací zkoušku v místě instalace (SAT)

Výhody

Snadné plánování a konstrukce

Snadné plánování a konstrukce

Realizuje svůj projekt včas a v rámci rozpočtu se společností Endress+Hauser jako spolehlivým partnerem s celosvětovou působností. Naše přístupy k službám v oblasti průmyslového inženýrství utváříme tak, aby veškeré postupy byly cenově výhodné a udržely váš projekt v rámci stanoveného harmonogramu.

Vynikající inženýrské projekty

Vynikající inženýrské projekty

Nabízíme ucelené služby v oblasti průmyslového inženýrství v kombinaci s optimalizovaným přístupem ke komunikaci, který nám umožňuje minimalizovat počet nezbytných rozhraní a snížit nároky na vzájemnou koordinaci. Naše obsáhlé zkušenosti v oblasti projektového řízení zaručí, že vaše projekty budou směrovány a realizovány efektivně v rámci rozpočtu a příslušného harmonogramu.

Nejmodernější metody

Nejmodernější metody

Poskytujeme efektivní výměnu informací a elektronických dat na základě využívání standardizovaných nástrojů a dokumentů (CAD/CAE). Můžete s výhodou těžit z vyšší kvality a konzistence dat, které jsou součástí našich služeb v oblasti průmyslového inženýrství. Naši odborníci navíc zaručí, že vaše řešení bude spolehlivé a robustní a bude podporovat integrační standardy.

Bezproblémové uvedení do provozu

Bezproblémové uvedení do provozu

Pomůžeme vám zaručit kompletní náběh vaší provozní sítě a její řádnou funkceschopnost od samého počátku. Naši specializovaní inženýři jsou schopni zajistit rychlou instalaci a validaci díky standardizované dokumentaci při předání projektu.